Hnutí DUHA hází biorukavici výrobcům potravin

Pouze několik dní ještě mají velké české potravinářské společnosti na to, aby řekly, zda už začnou zákazníkům nabízet žádané biopotraviny z ekologického zemědělství.
Hnutí DUHA příští pondělí uzavře průzkum, kterým zkoumá, jestli velké pekárny, mlékárny, výrobci uzenin nebo zpracovatelé ovoce a zeleniny a další plánují vzít na vědomí rychle rostoucí poptávku českých domácností. V loňském roce více než polovina biopotravin zakoupených v českých obchodech (56 %) pocházela z dovozu [1]. Některé obchodní řetězce nabízejí desítky druhů importovaných biopotravin, které by mohli dodávat domácí zemědělci.
Supermarkety dotázané na jaře ekologickou organizací uvedly, že mezi hlavní příčiny patří nedostatečná nabídka domácích výrobců [2].
Probíhající průzkum se podrobně ptá, zda české potravinářské společnosti začnou příští rok nabízet více bio mléčných výrobků, biomasa a biouzenin, biopečiva a podobně [3]. Hnutí DUHA chce prosadit lepší nabídku biopotravin do sortimentu hlavních firem.
Průzkum se dotazuje asi osmdesáti potravinářských firem. Patří mezi ně i podniky, jejichž výrobky běžná domácnost mívá na stole každý den – Danone, Hamé, Opavia, mlékárny Olma, Kostelecké uzeniny nebo pekárny Penam [4]. Desítky z nich už na otázky odpověděly.
Lenka Kaspříková z Hnutí DUHA řekla:
„Poptávka po biopotravinách roste, až oči přecházejí, ale na tahu jsou teď velcí čeští výrobci potravin. Obchodní řetězce si stěžují, že bio chleba, uzeniny, maso nebo mléčné výrobky na zdejším trhu prostě nemohou sehnat. Proto většina biopotravin v supermarketech pochází z dovozu, ačkoli by je mohli dodávat domácí zemědělci. Průzkum je součástí kampaně, kterou chceme pekárny a mlékárny, zpracovatele masa či zeleniny a další výrobce přimět, aby zájem zákazníků začali brát na vědomí. Navrhneme i opatření, která výrobcům pomohou se snadněji dostat k domácí produkci ekologického zemědělství“
Poznámky:
[1] Václavík, T.: Český trh s biopotravinami 2007, Green marketing, Moravské Knínice 2007
[2] Podrobnosti: www.hnutiduha.cz/index.php?cat=zpravy&id=513
[3] Kompletní dotazník: www.hnutiduha.cz/publikace/bio_dotaznik_prumysl.pdf
[4] Kompletní seznam dotázaných firem je k dispozici u Hnutí DUHA.