Hnutí DUHA má nového ředitele

Novým ředitelem Hnutí DUHA se stal Petr Machálek. Rada přední české ekologické organizace jej jmenovala do čela národní kanceláře, která sídlí v Brně.Petr Machálek v Hnutí DUHA s krátkou přestávkou pracuje od roku 2001, naposledy zastával funkci finančního ředitele. Externě pracoval i pro další české neziskové organizace, kde se podílel na  prosazování demokracie a lidských práv.Hnutí DUHA v několika programech usiluje o řešení hlavních českých ekologických problémů: lepší recyklaci odpadů, rozvoj čisté energetiky, zdravou péči o lesy nebo rozvoj trhu s biopotravinami z ekologického zemědělství. Účinná opatření prosazuje do zákonů i do každodenní praxe průmyslu a úřadů. Zároveň praktickými radami pomáhá spotřebitelům a domácnostem. Přibližně třicet pracovníků národní kanceláře doplňuje řada dobrovolníků. Prostředky na svoji práci získává z drobných příspěvků veřejnosti a z grantů různých nadací. Kateřina Kotásková, předsedkyně Hnutí DUHA, řekla:„Věřím, že pod Petrovým vedením bude Hnutí DUHA pokračovat ve své úspěšné práci ke zlepšení prostředí k životu každého z nás. Navíc Petrovy zkušenosti nabyté právě v Hnutí DUHA i organizační schopnosti jsou zárukou, že bude dobrým šéfem pro své kolegy a výborným lídrem celé organizace.“Petr Machálek řekl:„Podle mne je Hnutí DUHA nejúspěšnější českou ekologickou organizací. Kombinace promyšlené strategie, dobrého odborného zázemí a mobilizace veřejnosti přináší konkrétní výsledky – jen v poslední době jsme například pomohli prosadit zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie nebo lepší péči o národní park na Šumavě. Vedení jedné z předních českých neziskových organizací je pro mě velkou osobní výzvou a současně závazkem.“