Hnutí DUHA přináší Chytrou energii do měst

Hnutí DUHA vítá rostoucí zájem českých měst o energetické úspory, šetrný rovoj a změny klimatu. Ekologická organizace jim proto připravila kurz Chytrá energie do měst.

V něm se obce mimo jiné dozví, jak ušetřit energii renovací veřejných budov, jaké příležitosti jim nabízí výroba energie z obnovitelných zdrojů nebo jaká opatření v městské dopravě či v územním plánování povedou ke snížení emisí a zároveň ke zdravějšímu a kvalitnějšímu životu jejich obyvatel.

Energetické úspory a nastartování čistých inovací navíc posílí místní ekonomiku i  konkurenceschopnost, pomůže vytvořit nová pracovní místa, sníží závislost na dovozu paliv a energií a v neposlední řadě městům přispěje k vyčištění ovzduší.

Školení se letos zúčastnili již zástupci Jeseníku, v současnosti kurzy probíhají v Litvínově a Karlových Varech. Další města se zapojí v nadcházejícím roce.

Kurz vznikl v rámci evropského projektu BEAM21, který má ambici oslovit celkem 50 měst v 9 členských státech EU.

Eva Hejralová z Hnutí DUHA řekla:
„Vítáme, že se se do projektu zapojila již 3 česká města. Kurz jsme připravili tak, aby odpovídal současnému dění v oblasti legislativy i chytrých technologických inovací. Měl by představovat  odrazový můstek k dalšímu rozvoji měst se zaměřením na úspory energie, čisté ovzduší a udržitelnou dopravu.“

Šítky aktuality: