Hnutí DUHA prosadilo snadnější třídění a lepší recyklaci do nového zákona

Hnutí DUHA uvítalo změny v zákoně o odpadech, které dnes představil ministr životního prostředí Martin Bursík. Podle ekologické organizace, jež některé z anoncovaných bodů prosazovala, domácnostem usnadní třídění odpadu.
Nový zákon, který ekologická organizace více než čtyři roky prosazovala [1], obsahuje také:
Pravidlo po vzoru Slovenska a Rakouska, podle kterého každé město či obec musí lidem umožnit, aby zde našli kontejnery na šest hlavních druhy tříděného odpadu – včetně zelených odpadků z kuchyní a zahrad.Zvýšení poplatků za skládkování odpadu. Vybrané peníze z vyšších poplatků by měly jít na projekty měst a obcí, které domácnostem usnadní třídění odpadu.Spravedlivé platby za popelnice: Domácnosti nebudou platit podle počtu členů rodiny, nýbrž podle toho, kolik odpadků vyhazují do popelnice.Hnutí DUHA také prosazuje takzvanou recyklační slevu – obce, jež hodně recyklují, by měly mít speciální menší sazbu poplatků za skládkování. Opatření bude motivovat radnice, aby dále usnadnily třídění. Ekologická organizace rovněž chce uzavřít díru v zákoně, podle které se poplatky nevztahují na spalování.
V korespondenčních lístcích a emailech ministrovi návrhy podpořilo přes 6000 lidí. Hlavní opatření loni v zastoupení ČSSD osobně podpořil i Jiří Paroubek [2].
Změny v zákoně, které ekologická organizace prosazuje, pomohou, aby třídit odpad bylo postupně stejně snadné jako jej sypat do popelnice. Dají také impuls domácímu recyklačnímu průmyslu, a umožní tak překonat menší poptávku po druhotných surovinách během ekonomické krize.
Míra recyklace odpadků u nás činí pouhých 20 % – zatímco v sousedním Německu už překročili padesátiprocentní hranici a belgické Vlámsko recykluje 72 % – hlavně protože třídění je pro domácnosti komplikované. Popelnice totiž stojí před každým domem, ale k barevným kontejnerům na tříděný odpad to průměrná domácnost má skoro 140 metrů daleko. Odpady z kuchyní a zahrad, které tvoří nejtěžší část odpadů, lze třídit jen v několika málo městech a obcích.
>> Informační list s hlavními čísly a údaji o komunálních odpadech
Ivo Kropáček z Hnutí DUHA řekl:
„Návrh je velmi dobrý. Právě takové změny jsme navrhli a několik let prosazovali. Novela pomůže, aby třídit odpad bylo nejen správné, ale také snadné. Navržená reforma poplatků zajistí, že se skutečně vyplatí třídit a recyklovat odpad. Návrh pomůže zvýšit recyklaci na úroveň úspěšných evropských zemí. Ještě budeme do zákona prosazovat slevu na poplatcích za skládkování pro obce, které hodně recyklují.“
Poznámky:
[1] Hnutí DUHA v prosinci 2005 navrhlo podrobný balík změn v zákoně o odpadech a dalších opatření, která usnadní třídění a pomohou recyklaci. Více v tiskové zprávě a podrobnosti v detailní studii. [2] Podrobnosti v tiskové zprávě ČSSD a Hnutí DUHA.