Hnutí DUHA prosadilo snadnější třídění odpadu do návrhu zákona

Hnutí DUHA uvítalo změny v zákoně o odpadech, které dnes představil ministr životního prostředí Martin Bursík. Podle ekologické organizace, jež některé z anoncovaných bodů prosazovala, domácnostem usnadní třídění odpadu.
Novela především:Po vzoru Slovenska a Rakouska zavede pravidlo, podle kterého každé město či obec musí lidem umožnit, aby zde našli kontejnery na pět druhů tříděného odpadu – včetně zelených odpadků z kuchyní a zahrad.Zvýší poplatky za skládkování odpadu a uzavře díru v zákoně, podle které se nevztahují na spalování.Hnutí DUHA také prosazuje motivační poplatek, který by zvýhodnil obce, jež hodně recyklují a zároveň málo odpadu posílají na skládky – a motivoval tak radnice, aby domácnostem usnadnily třídění.
Míra recyklace odpadků u nás činí pouhých 20 % – zatímco v sousedním Německu či Rakousku už překročili padesátiprocentní hranici – hlavně protože třídění je pro domácnosti komplikované. V řadě míst ledacos, především právě zelený odpad, vůbec třídit nelze.
Ekologická organizace teď bude prosazovat, aby návrhy schválila také Poslanecká sněmovna.Kompletní plán legislativních a dalších opatření na podporu recyklace, který Hnutí DUHA navrhlo v roce 2005:

Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Návrh je velmi dobrý. Právě takové změny jsme navrhli a několik let prosazovali. Novela pomůže, aby třídit odpad bylo nejen správné, ale také snadné. Navržená reforma poplatků zajistí, že se skutečně vyplatí třídit a recyklovat odpad. Návrh je důležitým krokem ke zvýšení recyklace na úroveň úspěšných evropských zemí.“