Hnutí DUHA provede pralesy a holinami na Šumavě

Účastníci pochodu v Česku i v Německu spatří, jak vinou několikaletého kácení vznikly obrovské holiny a rozšířily se polomy. Uvidí také, jak v obou národních parcích na místech, kde došlo k namnožení kůrovce, vyrůstá mezi uschlými stromy nový a zdravý prales. Lidé poznají, jak vypadá nový, samovolně vzniklý les pět, deset nebo pětadvacet let po napadení kůrovcem.

Národní park Šumava připravuje novou koncepci a debatuje se také, zda by se měl řídit podobnými pravidly jako NP Bavorský les a jiné parky v Evropě.

Hnutí DUHA pořádá tento pochod už po jedenácté: minulé ročníky se setkaly u veřejnosti s mimořádným úspěchem. Odborný průvodce a výklad na celé trase exkurze bude zajištěn.

V současnosti jsou na exkurzi volná ještě čtyři místa. V případě zájmu o účast je nutné přihlásit se koordinátorce Marcele Povolné na telefonním čísle 603 551 517.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
"Nabízíme veřejnosti možnost o rozdílech mezi divokou přírodou a lidskými zásahy v parcích nejen číst v novinách, ale vidět je i na vlastní oči. Chceme, aby se lidé mohli sami přesvědčit o přínosech péče o divokou přírodu ve skutečném národním parku. Účastníci uvidí jak holiny, tak lesy, které se obnovují po napadení kůrovcem, i některé nejkrásnější části Šumavy – horský smrkový prales, ledovcová jezera, kamenné moře, podmáčené lesy i rašeliniště. Každý z předchozích deseti ročníků se setkal s velkým úspěchem a  přicházejí noví a noví lidé."

„Je fascinující sledovat, jak se u lidí úlek z děsivého prvního pohledu na uschlé stromy v dálce po příchodu dovnitř mění v úžas nad bohatstvím nově vznikajícího přírodního lesa plného života. Na vykácených holinách nic takového vidět není. Proto obnovující se prales na německé straně přitahuje tolik turistů. Předchozí ročníky poznávacího pochodu měly u veřejnosti mimořádný úspěch. Účastníci byli doslova nadšeni.“

Program:

Středa 25. srpna:  Doporučujeme účastníkům, aby přijeli už ve středu odpoledne nebo večer do kempu v Nové Peci, který leží u fotbalového hřiště nedaleko železniční zastávky.

Čtvrtek 26. srpna: Pochod zahájíme v 8:00. Trasa asi 25 km: Nová Pec – Schwarzenberský kanál – kamenné moře – Plešné jezero – Trojmezenský prales – Stifterův pomník – Plechý – Třístoličník – Nové Údolí. Odtud se vrátíme vlakem do kempu v Nové Peci

Pátek 27. srpna: Ráno odjedeme autobusem na Modravu. Trasa asi 25 km: Modrava – Cikánská slať – Březník – Malá Mokrůvka – prameny Vltavy – Bučina – Finsterau. Přespíme v kempu ve Finsterau.

Sobota 28. srpna: Ráno se přepravíme autobusem do Neuschönau, prohlédneme si informační centrum Správy národního parku Bavorský les. Trasa asi 20 km: Waldhauser – Martin Klause – Teufelsloch (Ďáblova soutěska) – Luzný – Finsterau – Rechsbach Klause – Siebebsteinkopf. Přenocujeme opět v kempu ve Finsterau.

Neděle 29. srpna: Z Finsterau odjedeme ráno autobusem do Racheldiensthütte. Trasa asi 15 km: Racheldiensthütte – Roklanské jezero – Roklanská kaple – Roklan – Gfäll, prohlídka Seelensteig (Stezka lesních prožitků). Večer se autobusem vrátíme do Finsterau, kde v kempu přespíme. V pondělí ráno odjedeme domů.

Co účastníci potřebují:

Nesmí zapomenout na jídlo, spací pytel, stan a platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Budou potřebovat dobré boty a vhodné oblečení (i do deště). Účastnický poplatek činí 45 euro a 300 korun, ze kterých se hradí ubytování v kempech a doprava během pochodu.