Hnutí DUHA se odvolalo proti rozhodnutí soudu

Ekologická organizace znovu upozorňuje, že správa NP Šumava pod vedením Jana Stráského a Jiřího Mánka zatajila soudu důležité informace jakými je např. rozhodnutí ministerstva životního prostředí [1], ve kterém Správě jako nadřízený správní orgán dává závazné právní stanovisko o tom, že musí být všechny výjimky pro zahájení těžby. Soud na toto fatální pochybení Správy vůbec nepřišel, ba co více, vůbec se jím nezabýval, což však udělat měl. Poskytl tak nelegální těžbě v oblasti Ptačího potoka u Modravy punc oprávněnosti.

Hnutí DUHA vyzývá ministra životního prostředí Tomáše Chalupu, aby odvolal vedení parku, které soustavně porušuje zákony.

Ředitel Hnutí DUHA Petr Machálek řekl:
„Předpokládáme samozřejmě okamžité zrušení rozhodnutí Okresního soudu, protože se zakládá na zkreslených a neúplných podkladech. Doufáme, že stejně tak rychle, jako klatovský soud vyřídil podnět správy NP Šumava, tak soudy zvládnou i administraci našeho odvolání.“

„Pokojné blokování nezákonné těžby je jednoznačně nenásilným a tedy legitimním prostředkem. Lidé, kteří se na místě snaží hájit přírodní hodnoty národního parku a brání nezákonné těžbě, zaslouží obrovský respekt.“

„Tvrzení Stráského, že jsme ohrozili svým jednáním majetek Kašperských Hor je naprosto nesmyslné. Pokud jde o působení kůrovce u Ptačího potoka, tato oblast je vzdálena od Kašperských Hor přes 2 kilometry a tudíž mimo ohrožení. To potvrzuje i bývalý ministr životního prostředí profesor Bedřich Moldan.“

„Vyzýváme znovu ministra Tomáše Chalupu, aby odvolal ředitele Stráského a náměstka Mánka. Vedení parku opakovaně porušuje zákon a uvádí v omyl soud. Ministr Chalupa se stává svou nečinností spoluzodpovědný i za násilí ze strany dřevorubců, které si najal jeho podřízený.“

Právní expert Pavel Franc z Ekologického právního servisu řekl:

„Z rozhodnutí soudkyně Evy Jandové je patrné, že nemá základní znalosti práva životního prostředí, což musí vědět, neboť touto problematikou se ve své soudní praxi vůbec nezabývá. Jinak by se nemohlo stát, že by šéf Národního parku Stráský mohl soudce tak jednoduše napálit. Současně je vhodné zdůraznit, že v naší právní praxi se nesetkáváme s takovou mírou akceschopností soudců, jakou předvedl klatovský soud, zvláště pak ne v případech, kterým odborně nemohou příliš rozumět.“

Poznámky:
[1] Rozhodnutí Ministerstva Životního prostředí ze dne 5. března 2007 (Č.j. 18517/ENV/06 – 972/620/06)