Hnutí DUHA a Skanska se shodují v kauze zeleného mostu

Hnutí DUHA: Společnosti Skanska se omlouváme

Praha,
společnost Skanska v souvislosti s výstavbou ekoduktu na dálnici D47 nejednala podvodně a původní tvrzení Hnutí DUHA nebylo založeno na úplných informacích. Tak zní závěr dvoustranné schůzky, po níž ekologická organizace změnila své stanovisko a společnosti Skanska se omluvila. Strany se na základě předložených podkladů shodly, že za fakturované částky týkající se položky X226 na dálnici D47 byly odvedeny skutečné práce. Obě strany také v souvislosti s trestním oznámením na neznámého pachatele, jež podalo Hnutí DUHA, zaslaly Policii ČR společné stanovisko o výsledku jednání.

”Mrzí mne, že namísto diskuse nás Hnutí DUHA přímo přes média nařklo a způsobilo nám tak škody na dobrém jménu naší společnosti. V momentě, kdy jsme předložili podklady a informace, její představitelé uznali, že Skanska se žádného podvodu nedopustila,” uvedl Dan Ťok, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Skanska a.s. ”Fakturování jakýchkoliv částek bez provedení práce je zcela v rozporu s politikou stavební skupiny Skanska, “ dodal Dan Ťok.

Hnutí DUHA zveřejnilo koncem listopadu, že Ředitelství silnic a dálnic společnosti Skanska uhradilo desítky milionů korun za stavbu ekoduktu, který neexistuje.

Společná revize dokumentů ukázala, že částka 90 milionů korun byla fakturována za činnosti, které si investor skutečně objednal a stavební firma a specializovaní subdodavatelé zrealizovali.

”Ředitelství silnic a dálnic proplatilo faktury na devadesát milionů korun za objekt, který se jmenuje X226 Ekodukt v km 96,4. Přitom dotyčný zelený most nestojí. ŘSD nám nevydalo požadované dokumenty se soupisem odvedených prací s tím, že neexistují. Když jsme celou věc zveřejnili, Skanska se ohradila a podrobný soupis prací nám obratem ukázali. Velká většina z něj sice se žádným zeleným mostem pro šelmy nijak nesouvisí, ale to nemění nic na faktu, že fakturované práce byly provedeny. Největší z dílčích položek jsou optická síť pro sledování dálnice a náhradní lokality pro obojživelníky. Skanska žádné peníze nezpronevěřila. Odvedli za ně skutečné a poctivé práce. Společnosti Skanska se proto omlouváme,” uvedl Petr Machálek, ředitel Hnutí DUHA.

Původním záměrem Skanska bylo řešit případ soudní cestou. Nakonec došlo ke společnému jednání obou stran a následnému mimosoudnímu řešení celého sporu. Strany se dále domluvily, že případné další problémové oblasti budou řešit jednáním tak, aby zabránily podobným situacím. Rovněž i ŘSD potvrdilo, že nyní, kdy se jasně vymezilo konkrétní téma v rámci stavby D47, vydá po doplněné žádosti konkrétní požadované dokumenty.

”Pevně doufám, že tento případ bude dostatečným poučením pro všechny. Skanska se dlouhodobě snaží kultivovat podnikatelské prostředí, jsme přitom připraveni stavět se čelem k případným pochybením, ale také bránit se při neoprávněných útocích. Oceňuji krok Hnutí DUHA uznat své pochybení, věřím však také, že k podobným situacím už nebude docházet,” dodal Dan Ťok.

Petr Machálek
ředitel
Hnutí DUHA

Dan Ťok
Generální ředitel a předseda představenstva
Skanska a.s.

Hnutí DUHA a Skanska: vysvětlení a fakta

Hnutí DUHA se rozhodlo omluvit společnosti Skanska za dojem, který mohl vzniknout z jeho tiskové zprávy, totiž že ji obviňuje z defraudace devadesáti milionů korun.

Viníkem nedorozumění je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), jež ekologické organizaci dalo nepravdivé informace. Hnutí DUHA ovšem pochybilo, když údajům ŘSD věřilo. Skanska se stala nezúčastněnou obětí této kauzy. Proto se jí Hnutí DUHA omluvilo.

Fakta jsou následující:

1. ŘSD při stavbě dálnice D47 proplatilo faktury za 90 milionů korun (71 milionů bez DPH) za objekt „X226 Ekodukt v km 96,4“.

2. Přitom dotyčný zelený most nestojí. Jde o projekt, který skutečně byl součástí původních plánů, ale ŘSD jej později zrušilo.

3. Hnutí DUHA už od ledna 2010 žádalo ŘSD o podrobnější dokumenty se soupisem konkrétních odvedených prací, za které byly peníze proplaceny (s označením „X226 Ekodukt v km 96,4“).

4. ŘSD však odmítalo opakované žádosti o soupis prací (s označením „X226 Ekodukt v km 96,4“). Neuvedlo však, že soupis nechce vydat. Tvrdilo přímo, že žádný takový soupis neexistuje. V posledním emailu ředitelství uvedlo: „Jak jsme Vám již mnohokrát sdělili a vysvětlili v předchozí korespondenci...nelze konkrétně vyjmenovat, za jaké služby, za jakou práci nebo za jaký materiál ŘSD zaplatilo“. V předchozí odpovědi napsalo, že „není možné poskytnout neexistující soupis prací a dodávek ke zjišťovacímu protokolu o provedených pracích.“

5. Po deseti měsících žádostí o soupis prací a opakovaných odpovědích, že žádný soupis neexistuje, se Hnutí DUHA rozhodlo věc zveřejnit. Ekologická organizace v tiskové zprávě popsala, že ŘSD proplatilo společnosti Skanska faktury za stavbu, kterou ani nezačala stavět, a uvádí, že neexistuje žádný rozpis konkrétních prací, jež byly proplaceny. Publikovala také své podezření, že jde o podvod.

6. Skanska se proti tiskové zprávě ohradila. Obratem – během první hodiny jednání, na něž Hnutí DUHA pozvala – předložila rozpis odvedených prací, o kterém ŘSD bezmála rok tvrdilo, že vůbec neexistuje. Ekologické organizaci také ukázala podrobnou dokumentaci k dílčím položkám.

7. Většina odvedených prací s dotyčným zeleným mostem věcně nesouvisí. Největší z dílčích položek, které ŘSD proplatilo coby součást fakturovaného objektu „X226 Ekodukt v km 96,4“, jsou optická síť pro sledování dálnice a náhradní lokality pro obojživelníky. Samy o sobě tyto dvě položky tvoří 69 % účtovaných nákladů. Paradoxně se součástí faktur za most pro zvířata stala dokonce i příprava argumentů, které ŘSD sloužily k přesvědčování ministerstva životního prostředí, aby od dotyčného projektu naopak ustoupilo. Hnutí DUHA nepochybuje o smysluplnosti nebo užitečnosti většiny proplacených prací. S přechodem pro šelmy však povětšinou nesouvisí.

8. Nicméně platí, že Skanska za 90 milionů korun, které fakturovala, odvedla skutečnou a poctivou práci.

9. Hnutí DUHA si nadále pevně stojí za původní námitkou, na které celé  nedorozumění nic nemění. ŘSD tvrdí, že mosty pro zvířata prodražují dálnice. Pro spor, zda zelené mosty prodražují dálnice, je samozřejmě prakticky jedno, jestli dotyčné peníze někdo ztratil, ukradl, nebo použil na něco úplně jiného, jakkoli užitečného. Každopádně platí, že se z nich nestavěl žádný ekodukt. Mosty pro zvířata, jež ochrana přírody navrhla, stály pouze 0,2 % z peněz, které stát v posledních jedenácti letech utratil za budování dopravní infrastruktury.

Hnutí DUHA si cení své pověsti dobrého a věrohodného zdroje informací. Proto konzultuje s advokáty své právní kroky proti ŘSD, které jej nepravdivými informacemi uvedlo v omyl, a tím tuto pověst poškodilo.