Hnutí DUHA slaví 40 let Friends of the Earth

Přátelé Země (Friends of the Earth International) vznikli přesně 15. června 1971 ve švédském městě Roslagen. Federace nyní má 76 členských organizací ve stejném počtu zemí a dohromady asi 2 miliony členů.

Členské organizace spolupracují při obhajobě zdraví a živobytí lidí i při prosazování zelených inovací v ekonomice nebo lepší péče o bohatství světové flóry a fauny.

Přátelé Země během čtyř desetiletí své práce pomohli prakticky vyřešit problémy, jako jsou kyselé deště nebo ozonová díra. Prosadili lepší ochranu milionů hektarů tropických pralesů i další vzácné přírody.

Obzvláštní pozornost však federace věnuje sociálnímu rozměru ekologických problémů: práci, která pomáhá zdraví a živobytí chudých lidí ve třetím světě. Přátelé Země se liší tím, že většinu – celkem 40 ze 76 – členských organizací mají v rozvojových zemích.

Největší ze všech členských organizací není v žádném bohatém průmyslovém státě, nýbrž v Indonésii. V minulých několika letech Přátelé Země prosadili konec ukládání toxického odpadu z vyřazených lodí v Bangladéši, zahrnutí práva na pitnou vodu do uruguayské ústavy či lepší odškodné pro lidi vystěhované kvůli přehradě v Ugandě a uhájili obce v Kostarice před povrchovými rudnými doly.

Hnutí DUHA se českým členem Přátel Země stalo v roce 1993. Společně s dalšími evropskými členskými organizacemi provozuje také kancelář v Bruselu.

Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Členské organizace Přátel Země byly u mnoha změn, které doslova proměnily náš život k lepšímu. Stačí se podívat, jakými ekologickými problémy se Přátelé Země během těch čtyřiceti lety zabývali – a dnes už nemusí, protože jsou prakticky vyřešené. Elektrárenské komíny už nechrlí kyselé deště, ozonová díra se už uzavírá a zemědělci už nepoužívají DDT i další extrémně škodlivé chemikálie.“

„Přátelé Země se odlišují tím, že jsou spíše sociální a ekologická než prostě ekologická organizace. Většinu své práce soustřeďují na ekologickou práci, která pomáhá zdraví a živobytí chudých lidí ve třetím světě. Ostatně jsme jediná z velkých globálních zelených organizací, která většinu členů nemá v bohatém průmyslovém světě, nýbrž v rozvojových zemích.“