Hnutí DUHA zahajuje dnes na Kampě fotografickou výstavu „Živí mě země“ o českých ekozemědělcích

Oceňuje jejich práci u příležitosti měsíce biopotravin.

Hnutí DUHA dnes na pražské Kampě zahajuje fotografickou výstavu „Živí mě země“ jako hold více než čtyřem tisícům českých ekologických zemědělců. Výstava velkoformátových černobílých i ilustračních barevných fotografií a textů o životě a práci několika z nich bude ke shlédnutí pod širým nebem dnem i nocí u Sovových mlýnů až do konce září. Autorkou snímků je brněnská fotografka a grafička Markéta Jedličková.

Výstava představuje pět českých zemědělců, kteří se rozhodli namísto intenzivní produkce farmařit zdravě, s ohledem na přírodu, plodiny, zvířata i naše zdraví.  Nepoužívají umělá hnojiva ani chemické prostředky a zacházejí šetrně s půdou. Pomáhají tak naší krajině – i zdravým potravinám, které se mohou dostat na náš stůl. Výběr farmářů přibližuje šíři ekologické produkce i pestrost přírodních podmínek, v nichž hospodaří.

Ekologické farmáře z celé naší země na výstavě reprezentují:

  • Vinařství Richarda Stávka, autentického biovinaře z Němčiček na Břeclavsku, který nám řekl: „Když jsem si uvědomil, co všechno se stříká na hrozny a sype do vína, rozhodl jsem se sám etablovat a začít dělat hodnověrná, autentická vína.“ Vyrábí vína nejen červená, bílá a růžová, ale také oranžová – hrozny se v tomto případě nechají ležet na slupkách, případně i třapinách, čímž víno získá specifickou, někdy až jantarovou barvu.
  • Kozí farma Ekokoza manželů Čapkových z Lesního Jakubova na Třebíčsku. Jedná se o malou rodinnou farmu, která poskytuje chutné výrobky z kozího mléka.
  • Ekofarma Ctiboř, rodový statek v Jihlavských vrších, na kterém manželé Habermannovi pěstují rozmanitou zdravou zeleninu.
  • Koliba na Janovských pasekách na Vsetínsku, kde se v nadmořské výšce 670 metrů prohání stádo koní rodiny Kocurkových. Pastviny poskytují dostatek prostoru i potravy pro tři sta ovcí a pětadvacet krav.
  • Farma Kout, na které farmář Joachim Dutschke farmaří v Pokrkonoší podle zásad biodynamického zemědělství, pohlížejícího na farmu jako na celistvý a živý organismus.

Kontakty a informace o těchto a mnohých dalších českých farmářích hospodařících v souladu s přírodou a prodávajících svoje produkty přímo spotřebitelům je možné najít na stránce www.adresarfarmaru.cz – webové aplikaci Hnutí DUHA. Adresář obsahuje přes 600 aktuálních kontaktů včetně údajů o komunitou podporovaném zemědělství.

V rámci výstavy poběží soutěž o originální bavlněné tašky s farmářskými motivy. Stačí se vyfotit u vybraného panelu a fotografii nám spolu s krátkým vzkazem, zamyšlením, mottem či básní (fantazii se meze nekladou) poslat na adresu biopotraviny@hnutiduha.cz.

V roce 2014 hospodařily v ČR podle zásad ekologického zemědělství více než čtyři tisíce farmářů na celkové ploše téměř půl milionu hektarů, což je necelých 12 % zemědělské půdy [1]. Počet ekofarmářů dlouhodobě stoupá, nicméně mezi lety 2013 a 2014 zaznamenal nepatrný pokles [2]. Stát by měl proto nastavit podmínky tak, aby hospodařit ekologicky bylo pro farmáře ekonomicky výhodné.

Klára Havlová, koordinátorka spotřebitelské práce Hnutí DUHA, řekla:

„Srdečně zvu všechny na fotografickou výstavu Živí mě země na pražskou Kampu. U Sovových Mlýnů se ode dneška až do konce září můžete dnem i nocí seznámit s životem a prací pěti českých ekologických farmářů. Reprezentují přes čtyři tisíce svých kolegů, kteří hospodaří na více než desetině naší zemědělské půdy. Za to, že respektují přírodu a krajinu i podporují naše zdraví, zasluhují ocenění.“

„Navzdory technologickému vývoji lidstvo dosud nenašlo jiný způsob obživy než zemědělství. Zároveň je ovšem zemědělství jednou z největších zátěží pro planetu – počínaje masivním odlesňováním přes používání pesticidů a průmyslových hnojiv až po dopravu potravin z jedné strany planety na druhou. To vše má hluboké a mnohostranné ničivé následky včetně negativních dopadů na změnu klimatu. Tato zdánlivě neřešitelná situace ve skutečnosti východisko má: je jím lokální zemědělská produkce v souladu s ekologickými postupy.“

Kontakty:
Klára Havlová, koordinátorka spotřebitelské práce, 775 731 431, klara.havlova@hnutiduha.cz
Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/aktual...
[2] Pokles počtu z 4 060 v roce 2013 na 4 023 v roce 2014.

Přílohy:
Pozvánka na výstavu Živí mě země
Maketa výstavy - kopie výstavních panelů

 


Tato tisková zpráva byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR  ve splupráci s MŽP.

Šítky aktuality: