Hnutí DUHA žaluje Moravskoslezský kraj kvůli megaspalovně v Karviné

Hnutí DUHA zažalovalo Moravskoslezský kraj kvůli územnímu rozhodnutí na projekt megaspalovny v Karviné[1]. Ekologická organizace je tak po obci Horní Suchá druhou organizací, která kritizuje nestandardní přípravu kontroverzního projektu.

Plánovaná megaspalovna by měla každý rok pohlcovat desítky tisíc tun kvalitních surovin, které je možné recyklovat. Moravskoslezský kraj v roce 2009 recykloval pouhou třetinu komunálních odpadů [2], zatímco schválený krajský i národní plán nakládání s odpady požadují recyklovat celou polovinu [3].

Projekt je navíc extrémně nákladný, měl by stát 5,9 miliard korun, přičemž žádá o dotaci 2,5 miliardy [4] z evropských fondů určených na zlepšení recyklace.

V případě, že spalovna bude stát na území Karviné, dostane město od kraje 80 miliónů korun [5]. O tom, zda se spalovna postaví, přitom rozhodovali právě karvinští úředníci a lze tak pochybovat o nestrannosti jejich rozhodnutí.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje už nyní dýchají nadměrně špinavý vzduch a spalovna by znamenala další nárůst znečištění. V projektu přitom chybí i studie o výši současného zamoření ovzduší na Karvinsku. Hnutím DUHA soudně napadené územní rozhodnutí navíc neobsahuje smlouvu o odběru tepla ze spalovny a tomu odpovídající pokles výroby v teplárně. Výstavba spalovny tak nezajistí slibované snížení emisí.

Hnutí DUHA prosazuje, aby vláda místo předražených megaspaloven podpořila třídění. Ministr Chalupa by měl do nového zákona o odpadech zavést takzvanou recyklační slevu [6], která by motivovala radnice, aby domácnostem usnadnily třídění – takže třídit odpad bude nejen správné, ale také snadné.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
"Spalovna každoročně pohltí desetitisíce tun kvalitních, recyklovatelných surovin. Přitom těžba, kácení a dolování přírodních surovin, kterými je budeme muset nahradit, způsobí ještě větší ekologické škody než samotná spalovna.“

„Rozhodování o umístění spalovny obsahuje řadu nedostatků - územní řízení by například určitě neměl vést úřad, který dostane od investora 80 miliónů korun za kladný výsledek řízení. Chybí ale také smlouva o odběru tepla ze spalovny a tomu odpovídající pokles výroby v karvinské teplárně.“

Poznámky:
[1] Hnutí DUHA podalo žalobu v zastoupení advokátní kanceláře Šikola a partneři, s.r.o.
[2] Podle posledního publikovaného vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2009
[3] Viz „Nařízení vlády 197/2003 Sb., o plánu odpadového hospodářství ČR“
[4] Informace ze Státního fondu pro životní prostředí
[5] Memorandum k umístění „Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ uzavřeno mezi městem Karviná a Moravskoslezským krajem, schválené 23. 3. 2011 Krajským zastupitelstvem
[6] Informační list Hnutí DUHA o recyklační slevě: www.hnutiduha.cz/uploads/media/recyklacni_sleva.pdf

Šítky aktuality: