Hnutí DUHA žaluje Ústecký kraj kvůli výstavbě megaspalovny v Mostu

Hnutí DUHA zažalovalo Ústecký kraj kvůli územnímu rozhodnutí na projekt megaspalovny v Mostu.

Ekologická organizace kritizuje nestandardní přípravu kontroverzního projektu. Hnutí DUHA se již dříve odvolalo proti vydání územního rozhodnutí stavebního úřadu v Mostu o výstavbě spalovny, Ústecký kraj však v odvolacím řízení toto rozhodnutí potvrdil.

Plánovaná megaspalovna by měla každý rok pohlcovat desítky tisíc tun kvalitních surovin, které je možné recyklovat. Ústecký kraj v roce 2010 recykloval pouhou třetinu komunálních odpadů [1], zatímco schválený krajský i národní plán nakládání s odpady požadují recyklovat celou polovinu [2].

Projekt je navíc extrémně nákladný, měl by stát 3,8 miliard korun, přičemž žádá o dotaci 1,1 miliardy [3] z evropských fondů určených na zlepšení recyklace.

Společnost United Energy, provozovatel elektrárny v Komořanech a zájemce o výstavbu spalovny, podepsala s městem Most dohodu o spolupráci při přípravě výstavby spalovny [4] a město finančně podporuje. Přitom rozhodnutí o umístění spalovny odpadů v Mostu - Komořanech vydal právě mostecký stavební úřad. O nestrannosti mosteckých úředníků lze proto důvodně pochybovat.

Obyvatelé Ústeckého kraje nyní dýchají nadměrně špinavý vzduch a spalovna by přispěla k dalšímu znečištění. Důležité podkladové studie hodnotící vliv spalovny na životní prostředí měly úřady v době projednávání stavby s veřejností schované v šuflících, namísto aby je zveřejnily. Celé řízení nezodpovědělo otázku, kam se bude odvážet toxický popílek a škvára zbylá po spálení odpadků.

Hnutí DUHA nesouhlasí se stavbou obří spalovny směsného odpadu, která zbytečně zničí velké množství kvalitních, recyklovatelných surovin a bude produkovat toxický odpad. Naopak prosazujeme, aby vláda i kraj investovaly peníze z evropských fondů do snížení produkce odpadů, lepší recyklace a snadnějšího třídění odpadků.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

"Spalovna každoročně pohltit desetitisíce tun kvalitních, recyklovatelných surovin. Přitom těžba, kácení a dolování přírodních surovin, kterými je budeme muset nahradit, způsobí ještě větší ekologické škody než samotná spalovna.

Rozhodování o umístění spalovny v Mostu obsahuje řadu nedostatkůúzemní řízení by například určitě neměl vést úřad, který na výstavbě evidentní zájem. Důležité studie hodnotící vliv spalovny na životní prostředí nemají být schovány v šuflíku úředníků, ale zveřejněny. Celé řízení nezodpovědělo zásadní otázku, kam se bude odvážet toxický odpad zbývající po spálení.

Poznámky:

[1] Podle poslední publikované Hodnotící zprávy o plnění Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje za rok 2010

[2] VizNařízení vlády 197/2003 Sb., o plánu odpadového hospodářství ČRa Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje

[3] Informace ze Státního fondu životního prostředí

[4] Dohoda o Partnerství a spolupráci na rozšíření systémového řešení odpadového hospodářství Ústeckého kraje, podepsána statutárním městem Most dne 11. 8. 2011

Šítky aktuality: