Horní zákon: tunel na státní suroviny poslanci odmítli, hrozí však únik peněz na rekultivace

Poslanecká sněmovna právě dohlasovala ve 3. čtení o novele horního zákona a většina poslanců a poslankyň (zejména všichni přítomní z ANO, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN a většina ČSSD) odmítla [1] pozměňovací návrh poslance Ivana Adamce (ODS), který by - pokud by byl schválen - zabránil zvyšovat dostatečně rychle poplatky ze státem vlastněných nerostů těžených soukromými firmami [2]. V případě hnědého uhlí by to znamenalo pokračování úniku miliard korun do daňových rájů [3]. Kritické by to bylo například u lithia a dalších strategických surovin, kde by stát nemohl reagovat na vývoj cen na trhu a rychle přicházel o peníze. Proti návrhu se aktivně vyslovil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Nerostný tunel podpořili jen poslanci zvláštní koalice ODS, SPD a KSČM.

Poslanci však bohužel většinově podpořili návrh poslance Petra Dolínka (ČSSD), který posunuje povinnost těžařů uhlí uložit peníze na sanace a rekultivace po těžbě (které mají nyní pouze virtuálně v účetnictví) na svůj speciální vázaný účet. Místo od poloviny roku 2022 by měli tuto povinnost až v polovině roku 2030. Poslanci ANO, ČSSD, ODS, SPD, KDU-ČSL a KSČM  [4] tak i díky souhlasu ministra Havlíčka s návrhem pomáhají například Severní energetické Pavla Tykače, aby mohla v roce 2024 ukončit těžbu na velkolomu ČSA bez dostatku peněz na řešení škod, které způsobila. Celkově může stát přijít až o 3,8 miliardy korun jen za hnědé uhlí [5]. Proti byli poslanci Pirátů, TOP 09 a STAN.

Dvě analýzy, které zadalo Hnutí DUHA, však ukazují, že hnědouhelné firmy zvládnou jak odvádět spravedlivý, 3x vyšší poplatek z vytěženého uhlí [6], tak převést dlužné částky na vázané účty na sanace a rekultivace [7].

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, řekl:
“Poslanci a poslankyně naštěstí na poslední chvíli zasypali tunel do státního majetku, který chtěl vyvrtat pro těžaře poslanec ODS Ivan Adamec. Jeho pozměňovací návrh k novele horního zákona by zamezil zvyšovat těžební poplatky u surovin, kde už nyní stát kvůli moratoriu za svůj majetek dostává směšnou almužnu. Právě novela horního zákona tomu má učinit přítrž. Díky poslancům a poslankyním ANO, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN a většině ČSSD a také ministru Karlu Havlíčkovi. Skandální je, že tunelování v rámci podivné koalice (naštěstí neúspěšně) podporovali nejen poslanci ODS, ale také SPD a KSČM, tedy ze stran, které před volbami slibovaly, že zajistí zisk státu z nerostných surovin.”

“Bohužel prošel jiný špatný návrh - přesně na míru pro Pavla Tykače - od poslance Petra Dolínka z ČSSD, který posouvá datum povinného uložení peněz na rekultivace po těžbě z roku 2022 na rok 2030, tedy 6 let po skončení těžby na hnědouhelném velkolomu ČSA. Tam se většina pro zamítnutí bohužel nenašla. Děkuji Pirátům, TOP 09 a STAN, kteří byli proti.”
   

Poznámky:
[1] https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=74579&l=cz

[2] Pozměňovací návrh Ivana Adamce (označen je jako A1) mění možnost vlády zvýšit těžební poplatky jen na případy, kdy vzroste tržní cena nerostu, což znemožňuje zvýšení poplatků v případě nerostů, kde se cena nezmění, ale již nyní je poplatek nízký a dochází k úniku peněz za těžbu státního nerostného bohatství.
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=531&ct1=7

[3] Analýza výročních zpráv českých hnědouhelných společností zase odhalila, že nízké poplatky z vytěženého hnědého uhlí byly doprovázeny enormními výplatami dividend. Šlo celkem o více než 42 miliard korun. Většinu vyplatily svým majitelům společnosti bývalé Mostecké uhelné Pavla Tykače a jeho společníků. Tyto firmy poslaly svým majitelům 22 miliard korun, zatímco státu odvedly na těžebních poplatcích jen 0,7 miliardy. Mateřská firma Pavla Tykače sídlí v daňovém ráji na Kypru. https://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2020/04/shrnuti_analyzy_vz_hnedouhelnych_spolecnosti_2009-2018_word.pdf

[4] https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=74581&l=cz

[5] Jedná se o částku, kterou ještě nepřevedly na vázané účty společnosti Severní energetická, Vršanská uhelná a Sokolovská uhelná. Společnost Severočeské doly (ze skupiny ČEZ) již má svoje rezervy v pořádku

[6] https://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2020/04/shrnuti_analyzy_vz_hnedouhelnych_spolecnosti_2009-2018_word.pdf

[7] https://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2020/04/shrnuti_analyzy_rezervy_sanace_a_rekultivace_s_prilohou_2.pdf