Inspekce zajistila ochranu unikátních lužních lesů

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) na základě podnětu Hnutí DUHA zakázala ničit v lužních lesích na soutoku Dyje s Moravou vzácné druhy hmyzu a rostlin. Přikázala státním lesům, aby přestaly používat kontroverzní techniky, které poškozují půdu.

Lužní lesy pod Břeclaví patří mezi nejvzácnější části české přírody. Jsou součástí evropské soustavy ochrany přírody Natura 2000. Rostou zde nejstarší duby, jilmy a habry v České republice. Domov tu má řada druhů flóry i fauny ohrožených vyhubením, pro které se místům nad soutokem přezdívá Moravská Amazonie.

Ale státní Lesy ČR zde doposud velkoplošně těžily dřevo a vytvářely až dvouhektarové vykácené holiny. Během posledních deseti let tu zmizelo zhruba 650 hektarů starých lesů [1]. Používaly přitom kontroverzní proceduru takzvané celoplošné přípravy půdy, při které vykácené plochy nejprve těžkou mechanizací přeoraly, frézami doslova rozemlely pařezy a pak teprve sázely nové stromky. Prakticky tak ničily vše, co se nachází ve dřevě pařezů a v zemi do hloubky 20 centimetrů: vzácné a populární brouky roháče velké, populace bledule letní, rostliny, která je na červeném seznamu druhů kriticky ohrožených vyhubením, i oblíbených sněženek či ladoňek. Postup přímo zabíjí i další vzácná zvířata, včetně čolků.

Inspekce konstatovala, že státní lesy, které argumentují, že musí sporné techniky používat, neboť jsou levnější než ohleduplná těžba, ve svém podání uvedly dramaticky podhodnocené náklady. Čísla, jež Lesy ČR předložily, jsou podle ČIŽP o 45 % nižší než v oficiální vyhlášce ministerstva financí. Podle pracovníků ČIŽP není pochyb, že lze stromy těžit, aniž by musely hynout vzácné rostliny a zvířata. Navíc případné menší náklady neomlouvají porušování zákona.

Ministerstvo životního prostředí nedávno navrhlo v lužních lesích vyhlásit chráněnou krajinnou oblast.

Doktor Lukáš Čížek, zoolog z Entomologického ústavu Akademie věd a odborník na jihomoravské lužní lesy, řekl:
„Rozhodnutí inspekce je v jistém smyslu přelomové. Nezbývá než doufat, že jde o první z mnoha kroků na cestě k citlivějšímu hospodaření v našich lesích.“

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Verdikt inspekce stopl devastaci úžasných lužních lesů v takzvané Moravské Amazonii. Je to průlom pro ochranu unikátní jihomoravské přírody. Skončí tak pravidelné zabíjení mnoha vzácných rostlin, brouků a motýlů. Zákaz orby a frézování také znamená, že státní lesy tu budou muset začít zdravěji hospodařit a přestat kácet tak velké plochy najednou.“

Poznámky

[1] Podrobnosti v informačním listu >>