Aktuálně

Schizofrenie na Ministerstvu zemědělství. Čerstvou novelou zákona o myslivosti ohrožuje budoucnost našich lesů

Do meziresortního připomínkového řízení dnes Ministerstvo zemědělství předložilo návrh novely, který nejen že neřeší stávající problémy myslivosti, ale naopak další přináší: především ruší povinnost stanovovat minimální a normované stavy zvěře tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškozování lesních ekosystémů zvěří či znemožňuje způsob plánování míry lovu podle zdravotního stavu lesů.

Novela zákona o drahách může vést ke kácení stovek tisíc zdravých stromů

Poslanecká sněmovna zítra opět projedná novelu zákona o drahách. Senát navrhuje z jejího znění vypustit pasáž, která označuje všechny stromy rostoucí v okolí dráhy za nebezpečné. Toto zákonné ustanovení by v praxi znamenalo rozsáhlé kácení stovek tisíc zdravých stromů v okolí železnic, tramvajových tratí i například podél lanovky na Petřín.
Autor: TSD, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1655663

Českým lesům hrozí možnost pěstování monokultur nepůvodní douglasky tisolisté

Ministerstvo životního prostředí souhlasí se zrušením legislativních omezení při její výsadbě

Uhelná komise bude zkoumat konec uhlí i v roce 2030. Takový termín odpovídá doporučení vědců

Uhelná komise - jejíž třetí zasedání právě skončilo - dostane od své pracovní skupiny číslo 1 scénáře ukončení těžby a spalování uhlí v ČR k vybraným časovým horizontům: 2030, 2035, 2040, 2045 a 2050. Scénáře propočtou, jak by se konec uhlí projevil na zásobování elektřinou a teplem, stabilitě elektrické sítě či emisích skleníkových plynů a znečištění. Mají být hotové do konce tohoto roku.

Z jakých scénářů konce uhlí se bude vybírat? Uhelná komise rozhodne v pondělí

V pracovních skupinách jednají špičky uhelného byznysu se zástupci ekologických organizací

Správa CHKO Šumava povolila Lesům ČR kácení na většině území NPR Boubínský prales

Rezervace by však měla být maximálně ponechána divoké přírodě

Stránky