Jeden svět v Brně nabídne eko-kategorii Takzvaná civilizace

Festival dokumentárních filmů Jeden svět, jehož brněnská část bude dnes zahájena, i letos přichystal tematickou kategorii environmentálních snímků. Takzvaná civilizace je kolekcí dokumentů zaměřených na lidská práva a ekologii. Jeden svět ji připravil ve spolupráci s Hnutím DUHA.

Takzvaná civilizace ukáže, jak lidstvo neuváženými a bezohlednými zásahy nenávratně ničí přírodu. Snímky upozorní na současné ekologické problémy – od upřednostňování komerčních zájmů nad zachováním krajiny, přes rizika jaderných technologií až po plýtvání potravinami, které za námi zbytečně jedou tisíce kilometrů v kamionech – a nabídnou i způsoby jejich řešení.

V rámci doprovodného programu festivalu pořádá Hnutí DUHA v Brně panelovou diskusi z názvem Jaderná minulost nebo jaderná budoucnost?, navázanou na projekci snímku Černobyl – věčná noční můra. Tématem diskuse je problematika jaderné energie a příležitosti a hrozby, které její využívání přináší.

V sále Břetislava Bakaly bude od 20. do 26. března možné navštívit stánek Hnutí DUHA, který představí iniciativu Velká Výzva [1], nabídne informace o ekologických řešeních pro ekonomiku i domácnosti, upozorní na zajímavá fakta ohledně lokálního jídla a dovozu potravin a v neposlední řadě umožní ochutnat místní jablka.

Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
"Rozdíl mezi ekologickými škodami, upíráním lidských práv a sociálními problémy se často stírá. Když v Brazílii vykácejí pralesy, nejenže zmízí kus překrásné přírody, ale místní rolníci hlavně přijdou o vodu.  Dovozem drahé ropy a plynu – a svojí závislostí na nich – podporujeme tyranské režimy. A také u nás uhelné doly za sebou nechávají krajinu obrácenou vzhůru nohama i lidi vyhnané z vlastních domovů. Každý může přispět k řešení – například pokud jezdí veřejnou dopravou, třídí odpadky nebo nakupuje místní potraviny na farmářském trhu. Proto naší iniciativou Velká výzva prosazujeme, aby se chytrá zelená řešení stala součástí našeho každodenního života."

Kateřina Petrášová, koordinátorka filmového festivalu Jeden svět v Brně, řekla:
„Festival Jeden svět nabízí velmi široký záběr témat z oblasti lidských práv. Jeho nedílnou součástí jsou pak i snímky zaměřené na ekologii, životní styl a ochranu krajiny, ve které žijeme. Brněnská část festivalu proto zařazuje filmy Černobyl – věčná noční můra,  Závod ke dnu či  Z popelnice do lednice, o plýtvání potravinami.“

Poznámky:

[1] Hnutí DUHA v kampani Velká výzva prosazuje nový zákon, který závazně stanoví, jak bude Česká republika snižovat exhalace skleníkových plynů o 2 % ročně – krok po kroku, rok po roku. Rozhýbe tak investice do moderních zelených řešení, jako je zateplování domů, čistá energie, pohodlná veřejná doprava, místní potraviny nebo snadná recyklace.

Více informací najdete na webu Hnutí DUHA a na webu Jednoho světa s kompletním programem všech 41 festivalových měst.
 
Aktivity Hnutí DUHA na brněnské části festivalu Jeden svět

  • panelová debata Jaderná minulost nebo jaderná budoucnost?

22. března, 18:00 – Sál Břetislava Bakaly (Žerotínovo nám. 6, Brno)
Diskuse následuje po skončení projekce filmu  „Černobyl – věčná noční můra“ (55 min.)
Panel: Dalibor Stráský (protijaderný pověřenec hornorakouské vlády), Vladimír Wagner (vědecký pracovník Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR), Vojtěch Kotecký (programový ředitel Hnutí DUHA)

  • informační stánek Hnutí DUHA

20.-26. března, vždy 17:30-21:00 – Sál Břetislava Bakaly (Žerotínovo nám. 6, Brno)
Hnutí DUHA nabídne informace o místním jídle, dovozu, chytrých řešeních a moderních technologiích, představí společensko-ekologický časopis Sedmá generace a připraví ochutnávku jablek od lokálních zemědělců.

 

Šítky aktuality: