Kandidát ODS ředitelem NP Šumava – reakce

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Ministr Chalupa řekl milionům milovníků Šumavy, že jim navzdory vyhlašuje válku národnímu parku, ochraně přírody a turistům. Odevzdává národní park jihočeské ODS, potažmo dřevařské společnosti Lesy Hluboká.“
„Stráský léta vede nesmiřitelný boj proti národnímu parku. Před lety patřil mezi hlavní autory plánu na odtržení mnoha krásných částí Šumavy od parku, což by v nich umožnilo běžnou těžbu dřeva a developerské projekty. [1] Svoji odbornou kompetenci předvedl proslulým výrokem, že nesouhlasí s ponecháním třiceti procent národního parku přírodě, ale že neví přesně, co to je. [2]“
„Ministr prostě zahodil výsledky konkursu do koše a dosadil člověka jihočeské ODS, který ani nebyl mezi kandidáty. Teď už sotva někoho přesvědčí, že mu jde o slušně řízený národní park. Také jsme měli pochyby o férovosti Drobilova výběrového řízení. Ale řešením je nový konkurs – nikoli bez výběrového řízení na ředitele dosadit člověka jihočeské ODS. Přitom komise, ve které Stráský seděl, hned na začátku konkursu vyřadila všechny uchazeče bez odborného vzdělání, takže on sám nesplňuje ani svá vlastní kritéria na ředitele.“
„Pikantní je svěřit řízení parku člověku, který evidentně nezvládl vedení Rady národního parku. Rada pod jeho předsedováním prakticky přestala pracovat a její jednání šlo z jedné obstrukce do druhé. Stráského názory vždy patřily k těm, co nejvíce napadaly národní park.“
Poznámky:
[1] Jan Stráský patřil mezi hlavní autory návrhu na odtržení asi třetiny území – včetně populárního Povydří – od národního parku, který v letech 2001-2002 neúspěšně prosazovali někteří poslanci ODS.
[2] Jan Stráský byl horkým kandidátem na vítězství v soutěži o Zelenou perlu roku 2005 s výrokem: „A proto jsme proti 30 % (bezzásahovosti), ačkoli teď nevím přesně, co to je.“