Klimaticko - energetické plány evropských zemí potřebují vylepšit. Příkladné země směřují k nulovým skleníkovým emisím, plán ČR je ostudně slabý Nová analýza srovnává cíle 24 evropských zemí

Klimaticko-energetické plány předložené členskými státy Evropské unie zatím v součtu nevedou k plnění závazků Pařížské dohody. Tak zní závěr vyplývající ze srovnávací studie 24 klimaticko-energetických národních plánů, kterou provedla organizace Climate Action Network Europe [1].

Ačkoli ve všech návrzích je prostor pro vylepšení [2], český patří mezi nejslabší. Zatímco plány zemí, jako jsou Švédsko, Portugalsko nebo Francie, obsahují výraznou ambici snižování emisí (konkrétně vycházejí z předpokladu dosažení nulových emisí skleníkových plynů do roku 2045 až 2050), Česká republika usiluje pouze o to, aby s minimálním úsilím vyhověla požadavkům plynoucím z nyní platných evropských cílů pro rok 2030. Tyto cíle jsou však nedostatečné, nevedou ke splnění Pařížské dohody a neznamenají tedy udržení klimatických změn na relativně bezpečné úrovni 1,5 stupně [3].

Česká republika je ve studii zmiňována především v souvislosti s tím, že i v roce 2030 počítá s výraznou závislostí na uhlí (podobně jako Polsko nebo Rumunsko). Toto východisko znamená pokračování vysokých emisí skleníkových plynů a nízkou motivaci pro rozvoj obnovitelných zdrojů a energetické efektivity.

Autoři studie konkrétně vytýkají plánu České republiky:

●    metodiku vytvoření scénáře rozvoje obnovitelných zdrojů, která v roce 2020 počítá s nižší produkcí, než činí aktuální stav, v praxi to znamená jen minimální nárůst výroby energie z OZE, který zdaleka neodpovídá reálným možnostem ČR, 
●    absenci podpory rozvoje obecních obnovitelných zdrojů,
●    absenci harmonogramu odstavení uhelných zdrojů.

Stejných témat se týkají i hlavní doporučení pro Českou republiku - naplánovat ukončení spalování uhlí a více podporovat obnovitelné zdroje, především s využitím obecních projektů [4].
 
Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
“Pohled zvenku je někdy hodně užitečný. Jednoduché a snadno pochopitelné skutečnosti, že ke snížení emisí oxidu uhličitého musíme omezit spalování uhlí a nahradit ho obnovitelnými zdroji, je třeba přizpůsobovat praktické kroky. Je na nás, abychom přesvědčili zahraniční kolegy o tom, že jsme tento triviální fakt pochopili.”
 
Tomáš Jagoš, expert na obnovitelné zdroje a komunitní energetiku Hnutí DUHA, řekl:
“Česká republika by neměla omezovat rozvoj obnovitelné elektřiny jen na formální splnění evropského závazku, ve kterém jde evropským zemím o společné dosažení 32% podílu OZE na výrobě energie. Tento cíl je nedostatečný, neodpovídá závazkům Pařížské klimatické dohody.“ 

„Ministerstvo průmyslu navrhuje absurdně nízký závazek rozvoje obnovitelných zdrojů a spoléhá tak na realističtější návrhy sousedních zemí. Problémem je pak nejen reputace naší země coby černého evropského pasažéra, ale hlavně pokračování stagnace obnovitelných zdrojů. Ministerstvo průmyslu chce totiž potřebnou finanční podporu poskytnout jen té hrstce projektů, které umožní splnění nízkého cíle. Ostatní projekty by tak zůstaly mimo hřiště. Zatímco asociace sdružující výrobce a provozovatele obnovitelných zdrojů hovoří o zdvojnásobení současné produkce čisté elektřiny, Ministerstvo průmyslu hodlá využít méně než desetinu.”

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] http://www.caneurope.org/docman/climate-energy-targets/3477-time-to-pick...

[2] Návrhy jednotlivých klimaticko-energetických plánů zpracované členskými státy aktuálně posuzuje Evropská komise. Ve spolupráci mezi Komisí a členskými státy mají být dokončeny do konce roku 2019.

[3] Český klimaticko energetický plán navrhuje, že k evropskému cíli pro rok 2030 v oblasti obnovitelných zdrojů (dosáhnout podílu OZE na konečné spotřebě na úrovni 32 %) přispějeme mírným navýšením českého podílu OZE na konečné spotřebě ze současných 15 % na 20,8 % v roce 2030. Potřebný nárůst produkce obnovitelných zdrojů v EU, by tak musely zajistit jiné státy. Podrobněji v TZ z 3. ledna 2019: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ministerstvo-prumyslu-v-klimaticko-ener...

Aktuální evropské cíle pro obnovitelné zdroje a energetickou efektivnost v roce 2030 přitom vycházejí z omezení emisí o 40 % mezi lety 1990 a 2030. Ani tato úroveň není z pohledu plnění Pařížské dohody dostatečná. Podle odhadů OSN by Evropská unie měla dosáhnout až 55 % omezení emisí: https://www.euractiv.com/section/climate-strategy-2050/interview/unep-ch...
 

[4] Doporučení pro Českou republiku na straně 15 citované studie.

 

 

Podpořeno Ministerstvem životního prostředí,
Tisková zpráva nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.Šítky aktuality: