Koaliční smlouva: vláda předloží přelomový zákon, který srazí závislost na fosilních palivech

Není jasné, zda vláda ochrání obce před uhelnými doly.

„Navrhneme společně s opozicí zákon o snižování závislosti na fosilních palivech za podmínky, že tím neutrpí konkurenceschopnost české ekonomiky,“ uvádí návrh nové koaliční smlouvy. Právě takový zákon, který se již osvědčil v Británii a dalších zemích, systematicky prosazuje Hnutí DUHA svou iniciativou Velká výzva (www.velkavyzva.cz)   

Koalice může s podporou opozičních stran počítat. TOP 09 záměr zákona podporuje a také KSČM se chce na jeho přípravě podílet.

Legislativa rozhýbe nová, efektivní průmyslová odvětví, srazí účty rodin a firem za energie, vyčistí ovzduší a sníží skleníkové emise. Zákon by znamenal, že ČR bude cílevědomě snižovat svoji závislost na ropě, plynu a uhlí, rok za rokem, krok za krokem.

Koaliční smlouva však má zároveň zásadní vadu: neříká, jestli vláda ochrání severočeské obce před uhelnými doly. Přitom by stačilo doplnit podmínku, že těžba uhlí nebude postupovat za cenu vyhánění lidí z domovů a bourání obcí.

A koalice také ve své smlouvě bohužel:

  • pouze vágně hovoří o podpoře recyklace a neuvádí konkrétní cíle a plány, jak toho chce dosáhnout,
  • neříká, zda a jak bude pečovat o divokou přírodu a národní parky,
  • není jasné zda neustoupila od předvolebních slibů, že případné nové reaktory v Temelíně nebudou dotovat spotřebitelé ani daňoví poplatníci,
  • chce prosazovat mezinárodní dohodu o globálních změnách podnebí, která by nebyla změřena na řešení problému (tedy snižování emisí skleníkových plynů), ale primárně na drahou sanaci následků.

Oceňujeme však některé pozitivní kroky, která koaliční smlouva slibuje: umožní rodinám vyrábět si domácí čistou elektřinu, pokračování úspěšného programu Nová zelená úsporám, pomoc rodinám s výměnou starých uhelných kotlů, zákaz devastující těžby zlata nebo dobývání břidlicového plynu. Vláda také chce zachovat právo místních lidí vyjadřovat se ke stavbám v jejich okolí.

Podrobné hodnocení koaliční smlouvy je v příloze tiskové zprávy (přehledná tabulka s podrobnějším komentářem).

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA řekl:
   
„Těší nás, že koaliční smlouva obsahuje závazek k předložení zákona snižujícího naši závislost na drahých a špinavých fosilních palivech. Právě takový zákon prosazujeme. Zákon oživí ekonomiku, nastartuje inovace a zvýší efektivitu. Srazí rodinné i firemní účty za energii, vyčistí vzduch a napomůže ochraně klimatu. Ve Velké Británii se na podobném zákoně shodla vláda s opozicí a je velmi úspěšný. Posílil konkurenceschopnost a oživil průmysl.“

„Koalice se ale nedokázala shodnout, jestli ochrání severočeské obce před rozšiřováním uhelných dolů. Přehodila politickou odpovědnost na úředníky ministerstva průmyslu. To je zásadní vada koaliční smlouvy a považujeme to za nepřijatelné.“

„Hodně vágní jsou například plány, jak stát bude podporovat recyklaci odpadu, a vůbec nic se neříká o péči o divokou přírodu v národních parcích.“

„Nesporným plusem jsou ale chystané velkoplošné investice do zateplování domů, podpora výroby domácí čisté elektřiny nebo závazek, že státní lesy zůstanou státními. Podstatný je také slib, že lidé budou mít vliv na rozhodování o stavbách ve svém sousedství.“

Příloha: podrobné hodnocení koaliční smlouvy

Šítky aktuality: