Koaliční vyjednávači sázejí na atomového zajíce v pytli

Hnutí DUHA a sdružení Calla požadují, aby nová koalice explicitně vyloučila státní finanční podporu pro kontroverzní projekt ČEZ.

Podle pravidel evropského trhu s elektřinou není přípustné, aby vlády podporovaly investice soukromých či státních firem do výstavby elektráren přímými dotacemi či zárukami za komerční úvěry [1].

Strany budoucí koalice podporují stavbu nového Temelína bez nezávislé ekonomické analýzy projektu. Projektu také chybí porovnání s možnostmi zvyšování energetické efektivnosti v kombinaci mixem reálného potenciálu obnovitelných zdrojů energie [2]. Současné evropské projekty nových jaderných elektráren přitom prosluly velkými ekonomickými problémy. Reaktor ve finském Olkiluoto se zatím prodražil ze 3 na 5,3 miliard eur. K podobné eskalaci nákladů (z 2,5 na 9 miliard eur) došlo v případě připravovaného projektu v bulharském Belene.

Dodavatelé obou elektráren, Areva a Atomstrojexport, jsou účastníky tendru, který ČEZ vypsal na výstavbu temelínských bloků.

Ekologické organizace letos v dubnu představily podrobný a propočtený plán zelených inovací v české ekonomice Chytrá energie. Koncepce spočívá hlavně v opatřeních, která zajistí větší výkon české ekonomiky – a lepší životní standard – s mnohem menším množstvím energie. Například spotřeba energie v domech může zejména díky zateplování klesnout o 58 procent. Kalkulace také potvrzují, že lze (a jak) zajistit dostatek energie pro české domácnosti a průmysl bez rozšiřování uhelných dolů a nových atomových reaktorů. Bioplynové stanice, větrné elektrárny, solární panely a další obnovitelné zdroje výhledově dovedou pokrýt dvě třetiny dnešní české poptávky po elektřině. [3] Propočty vycházejí z výsledků Pačesovy komise.

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl.
„Strany podporují nové atomové reaktory, aniž by se zabývaly ekonomickými riziky. Zkušenosti z devadesátých let ukazují, že ani Česká republika není imunní proti zdražování jaderných projektů, a jiné evropské státy potvrzují, že dodavatelé mají stejné problémy dodnes.“

Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl:
„Politici veřejnosti podsouvají, že se jedná o dostavbu. Osmdesátá léta, kdy komunističtí představitelé plánovali megalomanské projekty, jsou naštěstí pryč. Změnily se i další proměnné: Česká republika patří mezi největší vývozce elektřiny v Evropě a nový Temelín rozhodně nepotřebuje. Navíc v době, kdy by ČEZ mohl reaktory dostavět, bude už konkurenceschopná energie z obnovitelných zdrojů. Jediné co se v horizontu uplynulých dekád nezměnilo, je nevyřešený problém s vysoceradioktivním odpadem.“

Poznámky:
[1]) Direktiva 2009/72/EC o pravidlech vnitřního trhu s elektřinou, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055...
 
[2] Oznámení záměru ČEZ „Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín“ dostupné z http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP230
Pozn: například u fotovoltaických elektráren předpokládal ČEZ výkon 0,01 TWh v roce 2025, realita však ukázala, že toto množství elektřiny jsou sluneční elektrárny schopné dodat už v roce 2008 (12,9 GWh = 0,0129 TWh, www.eru.cz). V polovině roku 2010 už instalovaný výkon solární energetiky převyšuje jeden blok Dukovanské elektrárny (FV 536 MW, třetí blok JEDU 500 MW).

[3] Podrobné informace na www.chytraenergie.info