Kodaň: Češi chtějí snižování exhalací a zelené inovace

Fischer jede do Kodaně pod tlakem veřejnosti

Nový výzkum STEM o globálních změnách podnebí podle Hnutí DUHA vyvolá silný tlak na premiéra Jana Fischera, aby zítra na summitu v Kodani prosazoval silnou dohodu. Výsledky potvrdily, že české veřejné mínění považuje exhalace skleníkových plynů za příčinu globálních změn podnebí a chce, aby se země zavázala k jejich snižování

Podle dnes publikovaného výzkumu:

  • 80 % Čechů si myslí, že dochází ke globálnímu oteplování.
  • 75 % se domnívá, že příčinou je lidská činnost.
  • Rovněž 75 % soudí, že by Česká republika se měla zavázat ke snižování exhalací, i kdyby to zatížilo ekonomiku – stejný názor má většina voličů všech velkých politických stran.

Ale nedávný průzkum Eurobarometru potvrdil, že podle české veřejného mínění v poměru 63 ku 29 procentům považuje opatření proti změnám podnebí za přínos pro ekonomiku.

Hnutí DUHA iniciativou Velká výzva prosazuje nový zákon podle britského vzoru, který závazně stanoví, že země bude snižovat exhalace skleníkových plynů o jednu padesátinu ročně – krok po kroku, rok po roku. Nastartuje tak investice do moderních zelených řešení, jako je zateplování domů nebo čisté energetiky, pohodlné veřejné dopravy, snadné recyklace či místních potravin. Více na www.velkavyzva.cz.

Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Vlastně to není nic nového. Už několik let průzkum za průzkumem potvrzují, že Češi vidí v exhalacích skleníkových plynů vážný problém. Pro premiéra je to důležitý mandát, který by před odletem do Kodaně měl vzít vážně. Velká většina sice chce snižovat exhalace i za cenu ekonomických nákladů. Ale to je pouze akademický výsledek, protože podle jiných průzkumů veřejné mínění považuje ekologické zákony za přínos pro ekonomiku a inovace.“