Královédvorští volí snazší třídění a domácí kompostování

Město by mělo občany nadále motivovat k domácímu kompostování a zavést pytlový sběr tříděných složek odpadu. Prozradil to dotazníkový průzkum Hnutí DUHA ve Dvoře Králové nad Labem [1]. Ukázal tak, že lidé obecně podporují zlepšení třídění odpadů včetně domácího kompostování odpadů z kuchyní a zahrad. Třetina respondentů by uvítala třídění dalších druhů odpadů – nejčastěji kovů a textilu.

Průzkum například prokázal, že:

    * s kompostéry pronajatými od města je spokojeno 90 % dotázaných. Podpora kompostování přímo na zahradě je tedy smysluplnou investicí. Používají se jak na zahradní, tak kuchyňské odpady;

    * 57% z dvou set oslovených respondentů podporuje pro domácnosti nejjednodušší způsob třídění druhotných surovin, tedy do barevně odlišených pytlů. Jejich odvoz by pak probíhal přímo od domu, jako se dnes vyváží normální popelnice.

V Česku je reálná míra recyklace tvoří pouze 20 % – zatímco v sousedním Německu už překročili padesátiprocentní hranici a belgické Vlámsko recykluje 72 % – hlavně protože třídění je pro domácnosti komplikované. Popelnice totiž stojí před každým domem, ale k barevným kontejnerům na tříděný odpad to průměrná domácnost má 140 metrů daleko.

Aby se situace zlepšila, prosazuje Hnutí DUHA dlouhodobě opatření do zákona o odpadech, která vládě pomohou rozhýbat domácí recyklační průmysl a domácnostem usnadní třídění odpadu [2].

Podrobné informace o anketě mezi obyvateli Dvora Králové najdete zde >>

Tomáš Přikryl, asistent programu Odpady, říká:
„Bioodpad, který tvoří až 40% odpadů z domácností, musí Česká republika postupně přestat skládkovat. Domácí kompostování je jednou z možností, jak požadavků docílit levným a jednoduchým způsobem. Kdyby každý obyvatel České republiky zkompostoval okolo 30 kg bioodpadů ročně, cílů EU pro rok 2010 bychom dosáhli.“

Eva Šírková, referentka odboru životního prostředí, dodává:
„Výsledky průzkumu byly zapracovány do projektu ´Rozvoj integrovaného systému nakládání s komunálními odpady s prioritou zvýšení efektivity separace využitelných odpadů´, který zahrnuje další kolo pronajímání kompostérů a pilotní projekt pytlového sběru tříděných složek odpadu. Projekt získal podporu Královéhradeckého kraje.“

Poznámky:
[1] Celý dotazník a výsledky jsou k dispozici zde >> , více informací o spolupráci Hnutí DUHA s obcemi zde >>

[2] Podrobnosti v tiskové zprávě >>