Kupování biopotravin vrací život do naší krajiny

Podle statistiky u nás hospodaří už bezmála 4 000 ekologických zemědělců

Na bezmála půl milionu hektarů půdy [1] v poslední říjnový den hospodařily skoro čtyři tisíce českých ekologických zemědělců [2].

Hnutí DUHA proto připomnělo, že nakupování biopotravin od ekologických zemědělců pomáhá vracet život do krajiny.

Vědci z univerzity ve švédské Uppsale dali dohromady všechny studie, které porovnávaly rozmanitost zvířat a rostlin v krajině, kde se hospodaří ekologickým a průmyslovým zemědělstvím. V průměru ekologické statky zvyšují bohatství fauny a flóry na venkově o 30 % [3]. Vyskytuje se na nich také až o 72 % více přírodních a polopřírodních biotopů [4].

Na ekofarmách navíc žije více užitečných živočichů, kteří loví škůdce. Naopak počet býložravého hmyzu a škodlivých druhů je stejný jako na průmyslových farmách [1, 4].

Pěstování bez pesticidů a průmyslových hnojiv také chrání půdu a život v ní. Více než dvacetileté pozorování ve Švédsku například ukázalo, že rostliny na ekologických polích dokážou lépe využít živiny ze země, a to o 40 % [5].

Větší rozmanitost krajiny vzniká díly pravidlům ekologického zemědělství: šetrnému organickému hnojení místo průmyslových hnojiv, střídání plodin namísto několikaletých monokultur, zákazu toxických pesticidů nebo většímu množství mezí, mokřadů, luk a další rozptýlené zeleně.

Hnutí DUHA v červenci představilo výsledky testování, podle kterého šest z deseti Čechů mělo v moči nebezpečný pesticid glyfosát [6]. V zemědělství se používá – většinou pod značkou Roundup – například k dosoušení řepky, kukuřice, slunečnice a dalších plodin před sklizní (tzv. desikace).

Biopotraviny mohou spotřebitelé nakoupit také přímo od farmáře. Pomůže jim v tom online adresář Hnutí DUHA na stránkách www.ceskebiopotraviny.cz. Databázi farmářů je možné stáhnout i do mobilních telefonů (www.hnutiduha.cz/aplikace). 

Klára Havlová z Hnutí DUHA řekla:

„Podle aktuální statistiky jsou už u nás téměř čtyři tisíce biozemědělců, kteří hospodaří na bezmála půl milionu hektarů půdy. Prospívají tak nejen našemu zdravému jídelníčku, ale i zdravé přírodě a krajině.“

„Biopotraviny vracejí život do krajiny. Kupováním zboží z ekologického zemědělství můžeme pomoci tomu, aby mezi poli a loukami zpívalo více ptáků, poletovalo více motýlů a kvetlo více květin. Navíc dlouhodobé studie zjistily, že ekologické zemědělství pomáhá ozdravit a vylepšit ornou půdu a produkuje zdravé potraviny.”

Poznámky:
[1] https://eagri.cz/public/app/eagriapp/EKO/Prehled/StatistikaPlocha.aspx?s...
[2] https://eagri.cz/public/app/eagriapp/EKO/Prehled/StatistikaPocetEP.aspx?...
[3] Bengsson, J., Ahnström, J., Weibull, A., C. (2005): The effects of organic agriculture on biodiversity and abundance: a meta-analysis, Journal of Applied Ecology 42: 261–269
[4] www.bioinstitut.cz/documents/eko_zem_a_biodiverzita_web.pdf
www.bio-info.cz/zpravy/studie-zjistila-ze-ekologicke-zemedelstvi-podporuje
[5] Mäder, P., Fließbach, A., Dubois, D., Gunst,L., Fried, P., Niggli, U. (2002): Soil fertility and biodiversity in organic farming, Science 296: 1694–1697
[6] Více v tiskové zprávě:  www.hnutiduha.cz/aktualne/sest-z-deseti-cechu-ma-v-tele-toxicky-herbicid.Tisková zpráva vznikla v rámci projektu Systém dalšího vzdělávání v oblasti aktivního občanství (CZ.1.07/3.1.00/37.0075), spolufinancovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Šítky aktuality: