Lékaři, vědci a další známé osobnosti: Vyzýváme poslance, aby zajistili čisté ovzduší bez výjimek pro uhelné elektrárny

Hnutí DUHA a Greenpeace vítají, že lékaři, vědci a další veřejně známé osobnosti podpořili myšlenku, aby uhelné elektrárny nemohly dostávat výjimky z nových limitů pro znečišťování ovzduší. Zákaz výjimek navrhuje skupina poslankyň a poslanců Výboru pro životní prostředí, který bude o návrhu hlasovat už tuto středu 14. března.

Výzvu “Čisté ovzduší bez výjimek” podpořila a zveřejnila Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR [1] sdružující 24 vědců z oblasti zejména přírodních a technických věd, ale také ekonomie. Významným signatářem je bývalý premiér Petr Pithart, jehož vláda prosadila první vlnu odsíření uhelných elektráren. K výzvě se připojil i profesor Bedřich Moldan, který byl právě v Pithartově vládě prvním českým ministrem životního prostředí, a také jeho někdejší náměstek architekt a urbanista Martin Říha, odborník na posuzování vlivů na životní prostředí.

Výzvu podpořili také severočeský lékař Petr Klepiš a lékařka a senátorka za obvod Most Alena Dernerová, kteří žijí poblíž hlavních uhelných elektráren a jejich kraj navíc trpí povrchovou těžbou hnědého uhlí. Připojil se také přední český expert na zdravotní dopady znečištění ovzduší, a také lékař, Radim Šrám. K výzvě se přidal i ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe prof. Michal V. Marek. K čistému ovzduší bez výjimek vyzývají zákonodárce i známé osobnosti jako socioložka Jiřina Šiklová, režisér Břetislav Rychlík či herečka Táňa Fischerová.  

Výzva je adresována zejména ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi, který je zodpovědný za zlepšení stavu ovzduší, a poslancům a poslankyním Výboru pro životní prostředí a Hospodářského výboru. Ti budou ve středu jednat o pozměňovacích návrzích k novele zákona o ochraně ovzduší. 

Lékaři, vědci a známé osobnosti ve výzvě upozorňují, že „zájmy mocných firem nesmějí dostat přednost na úkor zdraví obyvatel, životního prostředí a naplňování energetické politiky státu, které jsou daleko podstatnějším veřejným zájmem. Tím spíše, že větší část elektřiny vyráběné z uhlí nepotřebujeme - Česká republika dlouhodobě vyváží zhruba stejně elektřiny, jako spotřebují všechny tuzemské domácnosti dohromady.“

Proč je rozumné a potřebné výjimkám pro uhelné elektrárny zamezit, shrnuly organizace Hnutí DUHA a Greenpeace již dříve v infolistu, který je ke stažení zde: http://hnutiduha.cz/publikace/vyjimky-ze-zdravi-dekujeme-nechceme

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Lékaři a vědci jistě vědí, o čem mluví, když upozorňují, že zdraví lidí a čisté ovzduší jsou důležitější než vysoké zisky elektrárenských firem za výrobu elektřiny, kterou navíc nepotřebujeme a směřuje na vývoz. Doufám, že se poslanci, poslankyně i ministr životního prostředí budou řídit více jejich nezávislým názorem i požadavky státní energetické koncepce a nepodlehnou tlaku elektrárenských firem, kterým jde o maximalizaci zisku, bez ohledu na zdraví lidí a energetickou politiku státu.”

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, řekl:

„Mnozí politici a majitelé uhelných elektráren nám často tvrdí, že problém průmyslového znečištění v energetice už byl vyřešen a že zpřísňování emisních limitů či zavírání uhelných zdrojů nemá smysl. Bývalý premiér Petr Pithart a jeho tehdejší ministr životního prostředí Bedřich Moldan, kteří se nejvíce zasloužili o výrazné zlepšení kvality našeho ovzduší v 90. letech minulého století, toto tvrzení jasně odmítají. V severních Čechách sice už není žlutá neprostupná mlha ze zplodin, která dříve ohrožovala místní obyvatele a životní prostředí, ale uhelné elektrárny stále vypouštějí škodliviny a jejich objem má smysl i nadále snižovat.“

Kontakty:

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Jan Rovenský, Greenpeace ČR, 734 620 844, jan.rovensky@greenpeace.org

Lukáš Hrábek, Greenpeace ČR, 603 443 140, lukas.hrabek@greenpeace.org

Poznámky pro editory:

[1] http://www.avcr.cz/opencms/export/sites/avcr.cz/.content/galerie-souboru...