Lepší recyklace, větší prosperita: společné prohlášení ČSSD a Hnutí DUHA

Rodiny v českých obcích a městech považují dobrou recyklaci odpadu za důležitou součást kvality života. Očekávají, že třídit odpadky bude nejen správné, ale také snadné.
Ale Česká republika recykluje pouze kolem 20 % komunálního odpadu – několikanásobně méně než progresivní evropské státy. Každý rok tak na skládkách končí statisíce tun kvalitních recyklovatelných materiálů. Vznikají proto zbytečné ekologické škody a naše ekonomika utrácí miliardy korun za dovoz surovin.
Česká strana sociálně demokratická a Hnutí DUHA se shodují, že je nutné splnit záměr Plánu odpadového hospodářství ČR, který v roce 2003 schválila vláda vedená ČSSD. Míra recyklace a kompostování komunálního odpadu tak postupně stoupne na 50 %, tedy na současnou úroveň Německa. ČSSD trvá na splnění plánu a vytvoří pro to podmínky.
Velmi důležitou roli v tom budou hrát příští krajská zastupitelstva. Ale potřebují k tomu rovněž legislativní a finanční pomoc státu. ČSSD a Hnutí DUHA se shodují na hlavních opatřeních, která budou podporovat a prosazovat:
Snadnější třídění pro domácnosti
Kraje by měly vytvořit recyklační fondy, ze kterých budou moci města, obce a mikroregiony financovat projekty na zlepšení recyklačních služeb pro domácnosti. Peníze přitom soustředí na projekty, jež domácnostem usnadní třídění odpadu (svážení tříděného sběru včetně kuchyňských odpadů přímo od domu; rozdělování domácích a komunitních kompostérů domácnostem).
Kraje vedené ČSSD takové fondy vytvoří. Přitom rovněž pracovat s městy a obcemi na zavedení spravedlivých poplatků za svoz odpadu: kdo třídí, měl by platit méně než ten, kdo sype vše do popelnice. Třídit odpad musí být nejen správné a snadné, ale také levnější.
Lepší využití tříděného odpadu
Krajské fondy by rovněž měly podporovat projekty obecních bioplynových stanic, kompostáren či úpravy a dotřídění odpadů před jejich prostým skládkováním. ČSSD trvá na svém rozhodnutí, že nepodpoří výstavbu nových spaloven směsných komunálních odpadů a nebude na ně vynakládat veřejné prostředky.
Krajské koncepce
Kraje vedené ČSSD budou při revizi svých plánů odpadového hospodářství klást důraz na snížení množství odpadů a lepší třídění i recyklaci a nebudou do revidovaných plánů zařazovat nové spalovny směsných komunálních odpadů.
Legislativa
Nový odpadový zákon by určitě měl zahrnovat pravidlo, že každý musí mít možnost třídit základní druhy odpadu: biologicky rozložitelný odpad, papír, plasty a sklo. Zákon by rovněž měl stanovit legislativní standard recyklačních služeb, který zajistí, aby třídění odpadu bylo pro domácnosti stejně snadno dostupné jako popelnice. Musí rovněž zvýšit současné poplatky za skládkování a rozšířit je také na spalování komunálního odpadu, aby motivovaly k větší recyklaci. Otevřená zůstává otázka, od kdy by zvýšené poplatky měly platit.
Praha, 28. srpna 2008
Jiří Paroubek
předseda ČSSD
Petr Petržílek
stínový ministr životního prostředí ČSSD
Petr Machálek
ředitel Hnutí DUHA
Vojtěch Kotecký
programový ředitel Hnutí DUHA