Lepší recyklační služby se v Hradci Králové osvědčily

Usnadnění třídění vede ke zvýšení recyklace až o desítky procent. Prokázal to pilotní projekt v Hradci Králové. Ve třech městských částech lidé dostali nádoby na třídění přímo k domu, a nemuseli tak chodit k barevným kontejnerům stovky metrů daleko. Díky tomu vzrostlo množství vytříděných plastů až o 150 % a papíru o 10 %. [1]

Peníze získané prodejem recyklovatelných surovin navíc z velké části zaplatí zvýšené náklady na odvoz odpadků přímo ode dveří. Podle předběžných propočtů Hradeckých služeb a.s. by si v porovnání se současným stavem takové zlepšení recyklačních služeb pro celé město vyžádalo zvýšení nákladů pouze o 15-20 Kč na osobu a rok. Do této kalkulace však nejsou zahrnuté peníze, které Hradečtí navíc ušetřili na poplatcích za skládkování nevytříděných odpadků. Přesto město zřejmě lepší služby nezavede. V jeho rozpočtu na příští rok prostředky na lepší recyklaci chybí.

Hnutí DUHA proto navrhuje, aby ministr životního prostředí Chalupa podpořil zavádění lepších recyklačních služeb v obcích v připravovaném zákoně o odpadech. Obce, které hodně třídí, by měly být zvýhodněny tím, že dostanou takzvanou recyklační slevu [2]: nižší poplatky za skládkování zbytkového odpadu. Recyklační sleva by motivovala obce, aby po vzoru úspěšných evropských sousedů rodinám usnadnily třídění – takže separovat odpad bude nejen správné, ale také snadné.

Podobný sběr tříděného odpadu přímo od domu [3] jako v Hradci Králové se přitom osvědčil  v mnoha dalších obcích [4]. Například v Novém Boru se tak během jednoho roku pětinásobně zvýšily příjmy obce z vytříděných plastů. Odvozný systém sběru tříděných odpadů [5] je proto upřednostňován také platným Plánem odpadového hospodářství České republiky [6].

Česká republika recykluje asi 20 procent komunálního odpadu. Ale například Německo stejně využívá polovinu odpadu, Nizozemsko 60 procent a belgické Vlámsko dokonce 72 procent [7]. 

Ivo Kropáček, vedoucí programu Odpady v Hnutí DUHA, řekl:
„Ačkoli výsledky z Hradce Králové potvrzují, že přiblížení kontejnerů přímo k jednotlivým domům vede při minimálních nákladech k výrazně vyššímu třídění odpadů, město zřejmě lepší služby nezavede. V rozpočtu na příští rok prostředky na lepší recyklaci chybí.“

„Ministr Chalupa by měl proto do nového zákona o odpadech zařadit takzvanou recyklační slevu – obce, které hodně recyklují, by měly menší sazbu poplatků za skládkování odpadů. Recyklační sleva bude obce motivovat a pomůže vytvořit takový systém, aby třídit bylo nejen správné, ale také snadné.“

Poznámky:
[1] Výsledky pilotního projektu na optimalizaci třídění recyklovatelných složek odpadů od občanů v Hradci Králové. Projekt probíhal od července 2010 do června 2011 v  historickém středu města, Svinarech a Malšově Lhotě.
[2] Recyklační sleva na poplatku za skládkování, viz. www.hnutiduha.cz/uploads/media/recyklacni_sleva.pdf
[3] Více o pytlovém sběru tříděných odpadů v publikaci Hnutí DUHA: Pytle pro lepší třídění, viz: www.hnutiduha.cz/uploads/media/pytle_pro_lepsi_trideni.pdf

[4] Příklady úspěšných příkladů nakládání s odpady v obcích v publikaci Hnutí DUHA: Vysoká míra recyklace, dostupná na  www.hnutiduha.cz/uploads/media/uspesene_modely_nakladani_s_odpady_www.pdf
[5] Odvozný systém sběru znamená, že nádoby na třídění jsou přistaveny ke každému domu nebo bytu. Místo nádob se často používají plastové pytle. Docházková vzdálenost je proto nižší než 50 metrů a lidé se do třídění zapojují více, než v případě klasických kontejnerů.
[6] Nařízení vlády č. 197/2003, Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky v závazné části pod bodem 4.e) uvádí: „upřednostňovat, při přípravě a financování projektů odpadového hospodářství, projekty infrastruktury pro odvozový systém sběru tříděného komunálního odpadu před ostatními projekty nakládání s odpady.“
[7] Lore Marien: Prevention and management of household waste in Flanders, OVAM, 2009, viz www.foe.co.uk/resource/event_presentations/2_lore_marien.pdf

Šítky aktuality: