Lesnické dotace: první krok ke zdravému hospodaření

Hnutí DUHA dnes přivítalo, že vláda zařadila některé základní standardy zdravého hospodaření do pravidel lesnických dotací na příštích sedm let, které ministři dnes schvalují.
Podmínkou obdržení dotace bude ponechávat na každý hektar lesa pět stromů k zestárnutí, aby zde zůstala část živin. Hnutí DUHA prosazovalo, aby tento a několik podobných standardů musel dodržovat každý majitel nebo správce lesa, který o subvence žádá [1].
Projekty, které by mohly vážně poškodit krajinu, například meliorace nebo zalesňování luk, navíc budou vyžadovat souhlas Agentury ochrany přírody a krajiny.
Ministr zemědělství Jan Mládek ovšem nezařadil další – a podstatně důležitější – podmínky: sázet místní druhy dřevin, tedy především listnaté či smíšené porosty, a těžit po jednotlivých stromech. Subvence tak budou dostávat i majitelé, kteří pokračují v nezdravém hospodaření, například nadměrné výsadbě umělých smrčin nebo velkoplošném, takzvaném holosečném kácení.
Vláda rovněž zřídí další dva zvláštní dotační programy speciálně zaměřené na ochranu lesní přírody.
Lesnické dotace jsou součástí takzvaného Programu rozvoje venkova [2].
Před pokračujícím nezdravým hospodařením v lesích v květnu společným stanoviskem varovalo více než 250 českých vědců a odborníků. Upozornili hlavně, že je nutné sázet více listnáčů a smíšených porostů, vyloučit holosečné kácení a nechávat v lese více dřeva jako zdroje živin. Výslovně doporučili přizpůsobit těmto prioritám také dotační programy.
Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Vlastně jde o zásadní průlom. Vláda uznala, že lesnické dotace by neměl dostávat každý, ale pouze ten, kdo dodrží nějaké základní standardy zdravého hospodaření. Také dva nové dotační programy zaměřené výslovně na ochranu lesní přírody jsou velmi užitečné. Samotné standardy ministři bohužel omezili pouze na jedinou a zdaleka ne nejdůležitější věc. Podmínkou subvencí by v prvé řadě mělo být, že majitel či správce lesa bude sázet místní druhy stromů, nikoli umělé smrčiny, a vyloučení holosečného kácení. Vláda ve svém oficiálním Národním lesnickém programu říká, že chce do lesů prosazovat zdravější hospodaření. Pravidla dotačních programů by k tomu mohla majitele lesních pozemků účinně motivovat.”
 
Poznámky:
[1] Podrobnější tisková zpráva ke standardům zdravého hospodaření podle návrhu Hnutí DUHA: www.hnutiduha.cz/clanek.php?art=422 (komentuje původní návrh dotačních programů před posledními úpravami provedenými začátkem srpna)
[2] Program rozvoje venkova stanoví, jak bude Česká republika v letech 2007-2013 utrácet peníze z Evropského zemědělského fondu rozvoje venkova (EAFRD). Každý rok se bude rozdělovat něco přes 10 miliard korun. Z toho na lesnické dotace připadá asi 750 milionů korun ročně.