Letní Škola občanské iniciativy právě otevřela brány

 

Mladí lidé řeší aktivně a úspěšně problémy ve svém okolí.

Dvě desítky mladých lidí zahájily o víkendu týdenní intenzivní kurz Školy občanské iniciativy (ŠOI). Přidají se tak ke dvěma stovkám dřívějších absolventů tohoto jedinečného vzdělávacího projektu, který již pošesté připravilo Hnutí DUHA. Zúčastní se jej dobrovolníci či pracovníci ze zhruba dvaceti neziskových organizací [1], podílející se na komunitních, pedagogických, sociálních, ekologických a lidskoprávních projektech.

Účastníci ŠOI pečují například o sociálně vyloučené děti a rodiny v Brně či Olomouci, pečují o chráněná území, organizují ekovýchovné kurzy pro děti a mládež, píší pro časopis Sedmá generace, připomínkují územní plán města Brna a Olomouce. Předchozí účastníci ŠOI např. vystupují proti rozšiřování průmyslové zóny na území s prameny pitné vody pro tisíce obyvatel v Holešově, bojují proti korupci v úspěšném celostátním projektu Rekonstrukce státu, organizují mezinárodní ekologické konference v Bratislavě či zakládají permakulturní zahrady. V Brně založili absolventi loňské ŠOI nové úspěšné sdružení s projektem komunitní „Zahrady v pytli“ na nevyužitých plochách brownfields [2] či novou lesní mateřskou školu v Horce nad Moravou [3].

Pestré možnosti, jak se aktivně zapojit do řešení společenských problémů, představí odborníci z řady oblastí. Účastníci ŠOI se tak dozví víc o tom, jak plánovat a vést veřejné kampaně, psát grantové žádosti a pracovat s klasickými i novými médii. Nahlédnou do tajemství fundraisingu či dobré komunikace a vyzkouší si, jak pracovat s dobrovolníky.

Součástí projektu jsou také besedy s osobnostmi veřejného života, například s Petruškou Šustrovou, signatářkou Charty 77, publicistkou a překladatelkou či Janem Skalíkem, tvůrcem dokumentárního filmu Nalezeni na ztraceném o občanském protestu proti předloňskému nelegálnímu kácení pralesa v Národním parku Šumava. Mezi lektory jsou například Petr Machálek, konzultant a kouč pracující pro české i zahraniční nevládní organizace, Milan Štefanec ze sdružení  Nesehnutí, Jaroslav Valůch, odborník na nová média či Jaroslav Benák, právník z Masarykovy univerzity.

Letošní kurz navazuje na dřívější Školu občanské iniciativy, jejíž ročníky probíhají s přestávkami od přelomu století a prošlo jimi skoro 200 absolventů. Velká část z nich se aktivně podílí na práci nejrůznějších občanských iniciativ v celé České republice.

Program a atmosféru ŠOI Vám také příblíží spoty:
http://www.hnutiduha.cz/dobrovolnici/cesko-slovenska-skola-obcanske-iniciativy
http://animoto.com/play/CV2OyvNr6FkP4pZMO4TyIg

Eliška Kvitová, koordinátorka Školy občanské iniciativy z Hnutí DUHA, řekla:

„Zájem o Školu občanské iniciativy i její výsledky dokazují, že navzdory přezíravému postoji či dokonce odporu řady čelných politiků proti občanské společnost se lidská iniciativa stále rozvíjí. Pořád je u nás dost aktivních lidí, kteří se chtějí vzdělávat a řešit problémy ve svém okolí i širší společnosti. ŠOI jim bezplatně poskytuje kvalitní základní výcvik. Zkušení lektoři se s účastníky podělí o své zkušenosti a ukážou na konkrétních příkladech, jak je důležité se propojovat. Jedna z nejcennějších věcí na ŠOI je právě vzájemné sdílení a velký růst inspirace a motivace v týmu občansky aktivních lidí.“

Zuzana Lenhartová, studentka Masarykovy univerzity, dobrovolnice ve sdružení Ratolest, absolventka letošní víkendové ŠOI, řekla:
„Ze ŠOI si odnáším spoustu užitečných vědomostí. Nejdůležitější byla praktická cvičení a příklady z praxe. Neumím si představit jiné místo, kde bych se k takovým informacím dostala. Taky oceňuji skripta a hlavně kontakty na inspirativní lidi, na které se budu moci obrátit, když budu potřebovat něco konzultovat. Navíc můžu nabyté vědomosti uplatnit i v mnoha jiných činnostech, nejen při práci pro svou neziskovku.“

Barbora Chmelinová, studentka Univerzity Palackého, dobrovolnice v o.p.s. Sluňákov, zakladatelka lesního klubu pro předškoláky, absolventka letošní víkendové ŠOI, řekla:
„Jak může dopadnout dobře namotivovaný šoikař? Založí vlastní neziskovku! Můj případ se jmenuje sdružení Rozvišť - lesní klub Bažinka. Je to lesní školka pro děti.“

Vratislav Vozník, spoluzakladatel o.s. ProMěsto a komunitního projektu „Zahrada v pytli“, absolvent loňské ŠOI, řekl:
„ŠOI stála za vznikem nové brněnské komunitní zahrady. Na seminářích se sešla skupinka lidí, která doslova cítila potřebu rýpat se v hlíně a přitom nějak oživit ponurá a nevyužívaná místa ve městě. Vzájemné síťování, lekce o tom, jak naplánovat kampaň nebo napsat grantovou žádost, to všechno nám pomohlo získat patnáctitisícový grant od Nadace Veronica. Teď už máme prostor pro zahradu a nefinančním fundraisingem získáváme zeminu a pytle na pěstování. Založili jsme si fanpage a web Zahrada v pytli a za 14 dní od spuštění máme dvacet zájemců o městské farmaření a dvě stě padesát fanoušků na Facebooku.“

Ivana Kohutková, doktorandka Univerzity Komenského v Bratislavě, absolventka loňské ŠOI, řekla:
„Počas ŠOI som získala množstvo nových a predovšetkým praktických informácií a rad, z ktorých som mnoho už reálne aj využila, čo ma v rámci aktivít nášho občianskeho združenia posunulo o krok ďalej. Rovnako som si uvedomila viaceré stránky reálneho fungovania mimovládnej organizácie, čo je pre ľudí začínajúcich v tomto sektore kľúčové. Páčilo sa mi komplexne pokrytie tém, ktoré mi ozrejmili, ako sa v rámci mimovladiek pohybovať, aké sú možnosti a aké sú možné obmedzenia. A v neposlednom rade som získala kopec kontaktov, ktoré budú v budúcnosti veľmi užitočné, pretože rad nikdy nie je dosť.“ [4]

Hana Kašpaříková, členka o.s. Čisté Tuřany, ambasadorka úspěšného protikorupčního projektu Rekonstrukce státu, absolventka loňské ŠOI, řekla:
„ŠOI mi dala základní informace o širokém spektru činností v neziskovém sektoru. Byla pro mě studnicí hodnotných informací a věřím, že je budu čerpat i do budoucna. Velice oceňuji i kvalitu lektorů, jejich vstřícnost a otevřenost. Za moc prospěšné také považuji česko-slovenské propojení a spolupráci, která by měla pokračovat. Díky za ŠOIku jakožto základ pro občansky aktivní lidi a tím lépe fungující společnost!“

Poznámky:
[1] Organizace, jejichž lidé se do ŠOI zapojili: Čmeláka, Hnutí DUHA, Hnutí DUHA Olomouc, Hnutí Brontosaurus, Ekocentrum Říčany, Conev, Lipka, Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouc, ADRA, Arcidiecézní charita Olomouc, Kolektiv pro zvířata, o.s. Přírodou, Amnesty International, Greenpeace, Jeden svět, Nesehnutí, SOZE, Ekologický institut Veronica, Transparency International, Český svaz ochránců přírody.
[2] Kateřina Pařízková a Vratislav Vozník, absolventi loňské ŠOI, založili Sdružení ProMěsto, které zahajuje projekt Zahrada v pytli - komunitní zahrada v centru Brna, http://www.facebook.com/zahradavpytli
[3] https://www.facebook.com/Rozvist
[4] Ivana Kohutková během ŠOI organizovala společně s kolegy 18. ročník Evropského studentského sympózia EuroEnviro 2012,  http://www.urbion.sk/sympozium-euroenviro-2012/Tisková zpráva vznikla v rámci projektu Systém dalšího vzdělávání v oblasti aktivního občanství (CZ.1.07/3.1.00/37.0075), spolufinancovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.