Liberální institut proti snižování daní?

Hnutí DUHA dnes ráno ostře kritizovalo noční prohlášení vedoucí Centra pro studium životního prostředí Liberálního institutu, podle které v důsledku ekologické daňové reformy „vysoké daně budou mít dopad na domácnosti“ [1]. Ekologická organizace tuto kritiku  označila za demagogické překroucení navrhované reformy.
Za správný, alternativní „recept“ pracovnice Liberálního institutu označila investice do energetické efektivnosti a čistých zdrojů energie – tedy přesně opatření, kvůli kterým se reforma zavádí – a „slevy na [spotřebních] daních“ pro čistější paliva a technologie – které ovšem navržená reforma obsahuje.
Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Ekologická daňová reforma nespočívá ve zvýšení daní, nýbrž ve snížení jedněch a zvýšení druhých, a to o stejnou částku. Pokud tedy Liberální institut kritizuje reformu s tím, že zvýší daně, šlo by stejně dobře tvrdit, že reforma vlastně daně sníží. Máme tomu rozumět tak, že Liberální institut je proti snižování daní? Samozřejmě nikoli – to jen obojí je naprosto demagogickým překroucením návrhu. Každý podnik, který vytváří nová pracovní místa a investuje do čistých, efektivních technologií s nižší spotřebou energie, na reformě vydělá. Operace tedy sníží nezaměstnanost, podpoří inovace a modernizaci ekonomiky. Navíc opatření, která Liberální institut považuje za alternativu k ekologické daňové reformě, jsou ve skutečnosti součástí návrhu.“
 
Poznámky:
 
[1] Tereza Urbanová z Liberálního institutu v České televizi – Události, komentáře, 10. dubna večer