Lidé mohou celý rok s Hnutím DUHA pomáhat lesům

Devět týdenních pracovních akcí pro dobrovolníky z řad veřejnosti, kteří chtějí pomoci s obnovou zdravých lesů a zeleně v krajině, pořádá letos Hnutí DUHA. Zájemci se mohou přihlásit on-line. První turnus začne už koncem května v Jizerských horách.
Další akce proběhnou na Šumavě, v Jeseníkách či Beskydech, na Svitavsku nebo u Litomyšle [1].
Dobrovolníci budou hlavně pomáhat se sázením stromů a další zeleně, chránit stromky před spasením zvěře, zahrazovat staré meliorační strouhy na šumavských rašeliništích, v lesích s mezinárodním certifikátem zdravého hospodaření FSC vyhledávat stromy vhodné k ponechání k zestárnutí v šetrně obhospodařovaných porostech s mezinárodním certifikátem FSC či pracovat v lesních školkách. Součástí každé akce jsou večerní přednášky a také exkurze s odborným výkladem. Zájemci o účast se mohou hlásit on-line na www.hnutiduha.cz.
Akce se konají ve spolupráci s místními partnery – státními Lesy ČR, správou šumavského národního parku Šumava, Sdružením vlastníků lesa Svitavska nebo organizacemi Beskydčan a Lunaria.
Týdny pro les pořádá Hnutí DUHA v rámci své práce na ochraně a obnově zdravých lesů a krajiny, která bude lépe zachycovat dešťovou vodu, a tím snižovat sílu a velikost povodní. V předchozích deseti letech proběhlo přes padesát turnusů. Zúčastnily se jich stovky lidí, kteří vedle další práce také vysadili více než dvě stě tisíc stromů.
Ekologická organizace také prosazuje reformu lesního zákona, která zajistí zdravější hospodaření v lesích. Bude vyžadovat větší výsadbu listnatých stromů či smíšených porostů a kácení po jednotlivých kmenech namísto plošné, holosečné těžby.
Michaela Pichlová z Hnutí DUHA řekla:
„Přijet může kdokoli, komu se chce strávit příjemný týden v lese – pomoci přírodě vlastníma rukama, provětrat si plíce, potkat zajímavé lidi a něco nového se dozvědět. Součástí programu je vždy také celodenní odborná exkurze. Během předchozích deseti let už stovky účastníků více než padesáti turnusů vysázely přes dvě stě tisíc stromů.“
Poznámky:
[1] Harmonogram letošních Týdnů pro les:
23. května–1. června: Jizerské hory, Jindřichovice pod Smrkem7.–13. července: Národní park Šumava, Kvilda13.–20. července: Svitavsko3.–10. srpna: Litomyšl2.–9. srpna: Národní park Šumava, Modravsko 11.–18. srpna: Jeseníky, Osoblažsko24.–31. srpna: Beskydy, Muchovice31. srpna–7. září: Jeseníky, Stará Ves8.–13. září: Národní park Šumava, Kvilda a Modrava