Lidé přijedou pomáhat lesům na Šumavě

Ekologická organizace pořádá takzvaný Týden pro les ve spolupráci se správou národního parku. Lidé zde budou ve starých melioračních strouhách stavět hrázky, které pomohou zadržet vodu, a pracovat na terénních úpravách jejich okolí. V minulosti vystavěné kanály z lesa totiž odvádějí vodu, a tím jej oslabují. V případě silného deště zvyšují riziko povodní, protože srážky rychle odtékají.
Náprava tak obnoví schopnost rašelinišť a smrčin sloužit jako obrovská houba, která zadržuje vodu v krajině a pomalu ji uvolňuje v suchých obdobích. Lepší zachycování vláhy zvyšuje také vitalitu místních lesů.
Součástí týdne je také vzdělávací program: večerní diskuse a přednášky či exkurze.
Na Šumavě letos proběhly již dva turnusy. Podobné akce Hnutí DUHA tento rok pořádalo v Jeseníkách, v Jizerských horách či v Beskydech. V předchozích deseti letech se uskutečnilo přes padesát turnusů. Zúčastnily se jich stovky lidí, kteří vedle další práce také vysadili více než dvě stě tisíc stromů.
Martin Karol z Hnutí DUHA řekl:
„V horských lesích pramení potoky a řeky, a zde se proto také musí začít s ochranou před povodněmi i suchem. Zahrazování starých odvodňovacích kanálů vrátí rašeliništím a podmáčeným lesům schopnost zadržet srážky a vodu pomalu uvolňovat v suchých obdobích. Přijet může kdokoli, komu se chce strávit příjemný týden v lese – pomoci přírodě vlastníma rukama, provětrat si plíce, potkat zajímavé lidi a něco nového se dozvědět.“