Lidovci mají zdraví našich lesů i prosperitu venkova v rukou už nyní

Zítra strana zveřejňuje svůj volební program

KDU-ČSL zítra zveřejní volební program. Hnutí DUHA připomíná, že některá velmi důležitá témata má strana v rukou už nyní, bez ohledu na budoucí volby. Jeden ze závazků z doby před minulými volbami, který se dostal i do programového prohlášení současné vlády, zněl: „Změníme způsob hospodaření s.p. Lesy ČR s ohledem na posílení významu drobného a středního lesnického a dřevozpracujícího průmyslu, kde je možné vytvořit stovky pracovních míst v horských a podhorských oblastech.“ Pokud chce ministr zemědělství Marian Jurečka svůj závazek splnit, měl by rozhodnout o certifikování státních lesů mezinárodně uznávaným certifikátem FSC.

Firma IKEA a další významní odběratelé dřeva totiž rozhodli, že brzy přestanou odebírat dřevo bez této značky. Chtějí totiž uspokojit poptávku zákazníků po ekologickém standardu výrobků. Odpor státního podniku Lesy ČR, tak vystavuje riziku dřevozpracující a nábytkářské firmy a ohrožuje 4 000 pracovních míst v ČR [1]. KDU-ČSL má tedy – díky svému 1. místopředsedovi na klíčovém postu – nyní možnost rozhodnout nejen o posílení, ale vůbec o záchraně dřevozpracujícího průmyslu. Zároveň tak může zajistit udržitelné lesní hospodaření. Ukáže tak, jestli bude možné brát vážně nové předvolební sliby lidovců.

Kromě zlepšení zdraví lesů však bude Hnutí DUHA zítra sledovat, jak se KDU-ČSL postaví k dalším ekologickým výzvám, které před českou společností stojí. Jde například o:

- Rozhýbání stagnujícího rozvoje obecních a občanských obnovitelných zdrojů elektřiny, které by posílily energetickou soběstačnost zejména menších obcí, podpořily rozvoj venkova i další podnikatelské příležitosti pro soukromé zemědělce i strojírenský průmysl [2].

- Vyčištění ovzduší, které vyžaduje, aby stát pomohl s výměnou starých uhelných kotlů a kamen i chudým domácnostem, či aby zajistil zavírání zastaralých a nepotřebných uhelných elektráren.

- Nový zákon o odpadech a aktualizaci stáních strategií, které zajistí, že Česko výrazně posílí v prevenci vzniku a recyklaci odpadů.

- Vyčlenění několika nových území pro ochranu unikátní divoké přírody, kam však budou moci vstupovat lidé a obdivovat krásy přírodních procesů. I toto by přineslo nové ekonomické příležitosti pro venkov.

KDU-ČSL (ještě společně se Starosty a nezávislými) zveřejnilo v červnu velmi slibné teze ekonomického programu [3]. Jsou postaveny zejména na posilování ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou. ČR by měla přestat být montovnou a pouhým zdrojem přírodních surovin. 

Tomu dobře odpovídá právě povýšení státních lesů z výrobny surového dřeva na certifikovaný zdroj FSC suroviny, což zachrání a posílí návazný zpracovatelský průmysl s vyšší přidanou hodnotou. Stejné efekty by měl přechod od nízkoúčinného pálení uhlí k výrobě a výstavbě decentralizovaných zdrojů čisté domácí elektřiny nebo vracení surovin do oběhu místo jejich vysypání na skládku či do spalovny.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Pokud chceme KDU-ČSL dostát svým slibným vizím pro českou ekonomiku a zároveň ukázat, že jejímu novému volebnímu programu budeme moci zítra věřit, musí deklarovat, že její ministr Jurečka využije jedinečné příležitosti a rozhodne o certifikaci státních lesů značkou FSC. Tím pomůže zdraví lesů i záchraně českého dřevozpracujícího průmyslu. Další řešení pro chytřejší ekonomiku, jako je rozvoj obnovitelných zdrojů energie či recyklace odpadů, je relevantní a nutné postavit jako předvolební závazek, ovšem otázka certifikace lesů je na stole právě teď, má ji v plné moci lidovecký ministr a není možné otálet.“

Poznámky:

[1] http://hnutiduha.cz/aktualne/marian-jurecka-ma-obrovskou-sanci-razantne-...  

[2] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/vetrna-energetika-nejmene-2-426-trvalyc...

[3] http://hnutiduha.cz/aktualne/lidovci-starostove-chceme-nove-technologie-...