Lidovci a Starostové: chceme nové technologie a decentralizovanou energetiku

Komentář k ekonomickým prioritám jejich koalice

„Chceme být konkurenceschopní v nových technologiích (chytrá auta, decentralizovaná energetika), upravíme legislativu a zajistíme potřebnou infrastrukturu,“ říká mimo jiné souhrn ekonomických priority KDU-ČSL a Starostů pro nadcházející parlamentní volby. Tato volební koalice včera jej zveřejnila večer [1].

Hnutí DUHA trvale podporuje strategickou proměnu ekonomiky, která využije nové, úsporné a čistší technologie a decentralizovanou energetiku. V České republice zatím chybí zákonem daná rozumná podpora výstavby obecních a občanských větrných elektráren a stále zde není dostatečně stabilní prostředí pro rozvoj střešních solárních elektráren. Přitom podle nedávné ekonomické studie - zadané firmami z oblasti obnovitelných zdrojů, odboráři ze sektoru energetiky a ekologickými organizacemi – by rozumná podpora větrných elektráren znamenala výhledově vytvoření téměř stejného počtu stabilních pracovních míst, jako poskytuje české pivovarnictví [2] a pomohla strojírenskému i stavebnímu průmyslu a také rozvoji venkova.

Hnutí DUHA vítá rovněž návrh Lidovců a Starostů na zřízení Českého národního fondu budoucnosti „kam soustředíme zisky a daňové výnosy z těžby nerostného bohatství ČR (lithium, wolfram, měď, uran, uhlí, štěrkopísky atd.) po vzoru Norského státního fondu.“ [1]

S nerostným bohatstvím stát zatím opravdu nakládá velmi nešetrně. Například hnědé uhlí přináší obří zisky těžařům, které nezřídka končí v daňových rájích, a stát za svůj majetek získává formou poplatku z vytěženého nerostu pouhá 3 % tržní ceny [3]. Kromě zřízení a správného nastavení fondu bude nutné i zásadní zvýšení poplatku, aby jej bylo čím plnit.

Hnutí DUHA v tuto chvíli nehodnotí komplexnost programu. Předpokládáme, že lidovci a starostové kompletní program s konkrétními návrhy ještě zveřejní a navrhnou i řešení pro recyklaci odpadů, vyčištění ovzduší či ochranu divoké přírody i zdravé, stabilní krajiny.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Lidovci a Starostové mají pravdu, že potřebujeme zlepšit zákony a připravit lepší podmínky pro decentralizovanou energetiku, aby naše ekonomika byla konkurenceschopná. Neobejde se to ovšem bez rozumné finanční podpory, která se nám vrátí díky novým pracovním místům, technologickému rozvoji a lepšímu prostředí pro život. Uhozením hřebíčku na hlavičku je i návrh, aby se stát nadále nenechal okrádat uhlobarony a výnosy z těžby byly využívány ku prospěchu všech.“


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz,


Poznámky:

[1] https://www.lidovcistarostove.cz/ekonomika-a-hospodarska-politika (stažení je možné po zadání jména a e-mailu)

[2] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/vetrna-energetika-nejmene-2-426-trvalyc...

[3] http://www.greenpeace.org/czech/cz/press/Vlada-bude-dal-davat-statni-uhl...