Lobbisté uhlobaronů škodí na klimatické konferenci ve Varšavě

Chtějí po Evropské bance pro obnovu a rozvoj další investice do dolů a elektráren.

Dnes a zítra rokují ve Varšavě uhelní lobbisté ze všech koutů světa. Přizvali si k tomu jednoho ze svých důležitých sponzorů: Evropskou banku pro obnovu a rozvoj (EBRD). Banka totiž aktuálně tvoří nový investiční plán. Ten současný za pět let přinesl čtyřnásobné zvýšení investic do uhelného byznysu. ČR jako členský stát EBRD je za špinavé investice spoluodpovědná. 

Mezinárodní uhelný a klimatický summit [1] se schází ve Varšavě, kde právě nyní probíhá vrcholná konference OSN o globálních změnách podnebí. Za hesly uhlobaronů o „čistém uhlí“ a „inovacích“ se skrývá snaha udržet vysoké zisky z těžby a spalování uhlí, které má největší podíl na globální změně klimatu.

Účast EBRD na summitu není náhodná - dotace a investice veřejných bank do fosilních paliv prodlužují závislost na těchto stále dražších, špinavých a vysychajících zdrojích. Mezinárodní energetická agentura před týdnem zveřejnila, že globální dotace do fosilních paliv se vyšplhaly na 544 miliard dolarů ročně, zatímco perspektivní obnovitelné zdroje získávají podporu jen 100 miliard [2].

Těžba a spalování uhlí jsou navíc osvobozeny od placení škod na zdraví a životním prostředí, které způsobují. Podle vědců z Univerzity Karlovy hradí například český stát – tedy každý z nás – celkem 51 miliard korun ročně za škody způsobené provozem uhelných elektráren [3].

Umělé udržování uhelného byznysu úplně zbytečně ohrožuje 750 let staré město Horní Jiřetín a sousední vesnici Černice. Možnosti zateplování domů u nás jsou v přepočtu na energii skoro dvakrát větší, než kolik bychom jí získali z uhlí za těžebními limity.

Uhlí je hlavním zdrojem skleníkových exhalací. V září tohoto roku byla pod hlavičkou Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) vydána nová zpráva shrnující vědecké poznatky o měnícím se podnebí. Zjistila, že pokud nebudeme rychle a razantně snižovat spotřebu fosilních paliv, může se oteplit až o 4,8 stupňů a hladina oceánu stoupne až o 80 centimetrů do konce století [4]. To by mělo pro civilizaci dalekosáhlé ničivé důsledky: zaplavování pobřežních měst a vesnic, dlouhá sucha, nedostatek potravin, vlny veder či šíření tropických chorob.

EBRD dnes investuje s negativními dopady zejména na Balkánu a v zemích bývalého Sovětského svazu. CEE Bankwatch Network  navrhuje přesměrovat investice z uhelných elektráren do programů na zateplování domů nebo instalací střešních solárních elektráren [5]. U nás EBRD již nepůsobí, ale naše závislost na fosilních palivech je palčivým problémem. Proto Hnutí DUHA prosazuje nový zákon podle britského vzoru, který závazně stanoví, že budeme snižovat závislost na drahých fosilních palivech – krok po kroku, rok po roku. Legislativa nasměřuje soukromé i stání investice do zateplování domů, moderních kotlů, průmyslových inovací nebo do rychlé a pohodlné moderní veřejné dopravy [6].

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
„Uhelní lobbisté ze všech koutů světa tradičně přijeli škodit klimatickému summitu, globální konferenci o snižování závislosti na fosilních palivech. Řekli si, že když už budou pohromadě, tak by mohli na svou party přizvat i bankéře. Ale o provozu čisté uhelné elektrárny se účastníci party nic nedozví. Její vývoj je asi ve stejném stádiu, jako vývoj nealkoholického alkoholu."

Pavel Přibyl, národní koordinátor CEE Bankwatch Network v ČR, doplnil:
„EBRD nemůže tvrdit, že řeší problémy související se změnou klimatu, a zároveň působit v roli uhelného sponzora. Podporou projektů založených na uhlí nezajistí ani obnovu, ani rozvoj, ale naopak posune svět – a zejména chudé země – blíže ke klimatické pasti. Síť evropských nevládních organizací CEE Bankwatch Network navrhla, jak by se investiční politika banky měla změnit, aby naopak pomáhala lidem v chudších evropských státech zbavovat se závislosti na špinavém uhlí a snížit svoje účty za energie [5]. Odpovědnost nyní leží jak na vedení banky, tak na členských státech, které o jejích politikách rozhodují.“

Poznámky:
[1] International Coal & Climate Summit (18. - 19. listopadu, Varšava): http://www.worldcoal.org/international-coal--climate-summit/internationa...
[2] Tisková zpráva IEA s odkazy na shrnutí zprávy, prezentaci ke spuštění a další dokumenty: http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2013/november/name,44...
[3] Měrné externí náklady výroby elektrické energie v uhelných parních elektrárnách v České republice, COŽP, UK Praha: http://www.czp.cuni.cz/wp/12/01.pdf
[4] Climate Change 2013: The Physical Science Basis, he Summary for Policymakers (SPM) of the Working Group I contribution to the IPCC Fifth Assessment Report (WGI AR5): http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5-SPM_Approved27Sep...
[5] Připomínky k investiční politice EBRD: New draft energy (read oil, gas & coal) strategy at the European Bank for Reconstruction and Development: http://bankwatch.org/sites/default/files/briefing-EBRD-energypolicydraft...
[6] Bližší informace o navrhovaném českém fosilním zákonu a iniciativě Velká výzva: www.velkavyzva.cz/content/files/DOKUMENTY/1/www-brozurka-www.pdf

Šítky aktuality: