Martin Roman vs. domácnosti 2:0

Pirátský přílepek ČEZ žije dál
Sociální demokraté, občanští demokraté a komunisté dnes zamítli návrh, aby 68 miliard korun za znečišťování dostaly české rodiny na zateplování domů a nikoli elektrárenská společnost ČEZ. Poslanecká sněmovna hlasovala o zrušení speciálního přílepku k zákonu, kterým zákonodárci loni bez záruk věnovali peníze velkým energetickým firmám [1].

Ekologické organizace argumentují, že stát přijde o desítky miliard ročně, jež by mohl využít na zateplování domů. Snížil by tak dovoz plynu z Ruska, exhalace skleníkových plynů i účty, které rodiny platí za vytápění. Příští vláda by proto měla navrhnout zrušení přílepku a vytvořit Fond energetické nezávislosti, ze něhož bude financovat z něj granty pro domácnosti, které umožní postupně zateplit bezmála každý dům v zemi [2]. Možnosti zateplování domů a výroby tepla z obnovitelných zdrojů jsou větší, než kompletní spotřeba plynu a uhlí k vytápění. Potvrdila to čísla Pačesovy komise.

Ponecháním přílepku v zákoně bude nadále platit, že Česká republika provádí evropské právo dříve, než byl ukončen proces provádění práva EU Komisí, a to navíc zcela neústavní cestou. Bez znalostí pokynů Evropské komise nemůže Česká republika zajistit, aby navržená metoda přidělování emisních povolenek neohrozila hospodářskou soutěž a proces snižování emisí, jak vyžaduje směrnice. Je tak téměř jisté, že se aktuální úprava ukáže v budoucnosti jako nefunkční. V českém právním řádu navíc přibyl další neústavní zákon.

Martin Sedlák z Hnutí DUHA řekl:
„Sociální demokraté, ODS a komunisté dali přednost Martinu Romanovi před českými rodinami. Z miliard za povolenky ke znečišťování by šlo plošně zateplit české domy, ušetřit tak domácnostem tisíce korun ročně za teplo a srazit dovoz plynu z Ruska i závislost na uhelných dolech. Obchodování s povolenkami slouží ke snižování emisí. Rozhodně tu není proto, aby na něm ČEZ vydělával desítky miliard.“

Josef Karlický z Ekologického právního servisu, který se přílepkem po právní stránce zabývá po celou dobu jeho projednávání, řekl:
„Poslanci dnes prováhali příležitost napravit své předchozí selhání, kdy zcela neústavní procedurou vyšli vstříc zájmům monopolního ČEZu. Zdá se, že přizpůsobování právního řádu potřebám Martina Romana se v ČR stává běžnou praxí.“

Jiří Jeřábek z Centra pro dopravu a energetiku řekl:
„Poslanci schválili, že éra nezasloužených zisků ČEZu bude pokračovat i v dalších letech a cenu elektřiny ani spotřebu domácností to nesníží. Racionální důvody je v tomto rozhodnutí těžké hledat.“

Poznámky:

[1] Výsledky hlasování >>

[2] Informační list ke spornému přílepku >>