Mezinárodní agentura doporučuje pohnout s českou energetickou náročností, znečištěním

Vláda musí přidat se snižováním exhalací oxidu uhličitého a energetické náročnosti české ekonomiky, potvrdila dnes publikovaná zpráva vlivné Mezinárodní energetické agentury (IEA) [1].  Hnutí DUHA bude urgovat ministry, aby na zprávu IEA o energetické politice v České republice nereagovali pouze pokýváním hlavou, ale podnikli konkrétní opatření. Agentura mimo jiné upozorňuje:  "Navzdory pokroku [ve snižování energetické náročnosti české ekonomiky]…v posledních patnácti letech, tato vylepšení kulhají za sousedními zeměmi." Vláda by proto měla navrhnout "cíle [snižování energetické náročnosti] v [jednotlivých] odvětvích a konkrétní opatření...definovat jasnou odpovědnost jednotlivých ministrů a posílit koordinaci mezi různými ministry ke zvyšování energetické efektivnosti v každém odvětví." "[V]láda aktivně nenavrhla a neuskutečňovala strategii omezování emisí [skleníkových plynů], navzdory potenciálu dalšího snižování oproti současné vysoké úrovni [znečištění] za poměrně nízkých nákladů", a měla by "zvážit vypracování plánu snižování emisí skleníkových plynů s [konkrétními] cíli obecnými i pro jednotlivá odvětví…Definovat přesnou odpovědnost jednotlivých ministrů a posílit koordinaci mezi různými ministry."  Vláda by měla řešit růst spotřeby energie v dopravě podporou veřejné dopravy či daňovou motivací k nákupu automobilů s menší spotřebou. "Ačkoli zachování silných domácích společností může být v určitém ohledu atraktivní, vláda by měla brát v úvahu, jak taková koncentrace trhu bude poškozovat konkurenci", měla by "monitorovat koncentraci těžebních společností" a zajistit, že si bude "průhledně držet od těla své vztahy s ČEZ a vyjasní si různé role, které ve vztahu k ČEZ hraje." Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:"Zpráva by měla ministrům sloužit jako budíček. Potvrzuje, že vysoká energetická náročnost a znečištění patří mezi vážné problémy české ekonomiky a že nestačí o nich mluvit, ale vláda musí podniknout konkrétní opatření. Viditelné je také varování před vytvářením silné lobby vlivných energetických a uhelných společností, úzce provázaných se státem."   Poznámky: [1] Energy Policies of IEA Countries – Czech Republic - 2005 Review, International Energy Agency, Paris 2005, 156 stran. Shrnutí lze stáhnout na www.iea.org/bookshop/add.aspx?id=202