Mezinárodní energetická agentura vs. Martin Kuba

Menší plýtvání energií je „klíčovým řešením“, jak průmyslové země včetně České republiky mohou snížit svůj hlad po drahých palivech.

Potvrzují to dnes představené propočty Mezinárodní energetické agentury (IEA) [1].

Hnutí DUHA přitom poukázalo, že právě takové konkrétní programy povětšině chybí v návrhu Státní energetické koncepce, který prosazuje ministr průmyslu a obchodu (a čerstvý první místopředseda ODS) Martin Kuba.

Miroslav Pech z Hnutí DUHA řekl:

„Tady je dobře vidět, jak se plány ministra Kuby úplně rozcházejí se současným uvažováním světových odborníků.“

„Ministerstvo průmyslu skoro výhradně plánuje, jak dolovat, spalovat a vyrábět více a více energie – zatímco experti dnes především přemýšlejí, čím nastartovat sofistikované inovace a chytrou ekonomiku s menší spotřebou.“

„Součástí každodenního života se musí stát chytré inovace, které zajistí, že naše ekonomika bude vyrábět více a zajistí lepší životní standard s menší spotřebou energie. Stát proto musí více podporovat zateplování domů, pasivní budovy, nové technologie v průmyslu, auta s nízkou spotřebou a podobná řešení.“

IEA ve své zprávě uvádí, že:

  • Průmyslové země masivně plýtvají energií, a mohly by to chytrými inovacemi snížit. Čtyři pětiny potenciálu k úsporám v budovách a přibližně polovina v průmyslu zůstávají zatím nevyužity.
  • Během patnácti let je možné snížit spotřebu ropy o ekvivalent dnešní produkce Ruska a Norska dohromady.
  • Pokud průmyslové země investují 12 miliard dolarů do inovací, ušetří 19 miliard dolarů na účtech za ropu, plyn a uhlí. Evropa patří mezi části světa, které vydělají nejvíce.
  • Fosilní paliva – uhlí, ropa a zemní plyn – dostávají nyní šestkrát větší dotace než obnovitelné zdroje energie. Od roku 2010 vzrostly dotace fosilních paliv o 30 %.
  • Během příštích tří let se obnovitelné zdroje stanou druhým největším zdrojem energie.

Poznámky:

[1] Shrnutí zprávy: www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2012/exsum/English.pdf

Šítky aktuality: