Miliardové tendry Lesů ČR: první zkouška koalice

Vládní strany se v koaliční smlouvě dohodly, že "přehodnotí...a prověří" rozhodování státních lesů a budou „prosazovat dynamický obchodní systém, který zajistí všem partnerům rovné podmínky“. [2]. Přesto Lesy ČR však plánují několik dní po vzniku kabinetu opět vypsat kontroverzní tendr v hodnotě miliard korun, který předchozí Poslanecká sněmovna odmítla drtivou převahou 81 ku 3 hlasům.
Generální ředitelství státních lesů plánovalo, že svěří všechny lesní celky na dobu až deseti let dřevařským firmám, které by zde zajišťovaly veškeré práce včetně prodeje dřeva. Hnutí DUHA argumentuje, že dodavatelské společnosti ve snaze o rychlý zisk během desetileté lhůty budou poškozovat zdraví lesů holosečným kácením a podobnými praktikami [1].
Ekologická organizace prosazuje, aby nová pravidla tendrů respektovala doporučení, která připravila pověřená expertní skupina takzvaného Národního lesnického programu. Prozatím – než podnik připraví koncepční změny – by zakázky státních lesů měly postupovat podle modelu z předchozích let.
Lesy ČR spravují více než šestinu české krajiny. Slouží jako místo k výletům – do státních lesů se každý víkend vydávají asi dva miliony lidí – a zadržováním srážek chrání města i obce před povodněmi. Domov zde má velká část tuzemské přírody.
Petr Machálek, ředitel Hnutí DUHA řekl:
„Koaliční smlouva hovoří o tom, že vláda přehodnotí hospodaření státních lesů a vybere takový model prodeje dřeva, který je pro stát výhodný. Nic takového se zatím nestalo.“
„Nová pravidla by měla vyjít z doporučení, které připravila pověřená expertní skupina takzvaného Národního lesnického programu. Výběrová řízení musí napříště vypisovat na kratší dobu a menší plochy, aby konkrétní hajní měli lepší dohled nad dodavateli a mohli je pružně vyměňovat. Státní lesy musí prodávat dřevo transparentně, jako každý jiný vlastník, a zisk investovat do zdraví lesů. Nové tendry musí zabránit tomu, aby stát neprůhledným prodejem dřeva převáděl zisky na dřevařské firmy. Prozatím, než nová pravidla vzniknou, by Lesy ČR měly postupovat podle dosavadního modelu.“
[1] Podrobnosti o ekologických námitkách vůči plánovaným tendrům Lesů ČR v informačním listu: http://hnutiduha.cz/uploads/media/lesy_cr_tendr_01.pdf
[2] Koaliční smlouva; str. 34:
„Koalice přehodnotí dosavadní koncepce a prověří způsob nakládání se státními lesy, prověří prodej majetku a nákup služeb s.p. Lesy ČR. Bude prosazovat dynamický obchodní systém, který zajistí všem partnerům rovné podmínky.“ Dynamický obchodní systém představuje zejména využívání internetových aukcí dřeva či dřevařské burzy.