Miliardy ročně pro lepší recyklaci a čistou energii pro domácnosti

Hnutí DUHA uvítalo několik plánovaných programů, jež pomohou domácnostem a obcím pořizovat solární kolektory a další zdroje čisté energie, izolovat domy či zavést lepší recyklační služby. Ministr životního prostředí dnes anoncoval, že do nich hodlá z evropských fondů investovat asi 5,7 miliardy korun ročně [1].
Zároveň vyhlásil první konkrétní nabídku dotací, o které už teď mohou žádat obce či města, školy, nemocnice a další veřejné instituce.
Mezi připravovanými záměry či vyhlášenými dotacemi jsou:
830 milionů korun ročně na granty pro domácnosti, které chtějí vytápět či ohřívat vodu solárním kolektorem nebo kotlem na biomasu. 2 miliardy korun na lepší recyklační služby pro domácnosti (odvoz tříděného odpadu od domu, domácí kompostéry aj.) a obecní kompostárny, dotřiďovací linky či jiné projekty. 1 miliarda korun ročně na izolace rodinných a bytových domů tak, aby dosáhly nízkoenergetického nebo dokonce pasivního standardu. Takto izolované budovy uspoří až dvě třetiny tepla. 1,2 miliardy korun ročně na obecní a městské projekty nových výtopen na biomasu nebo geotermální energii. 660 milionů korun na izolace ve školách, nemocnicích, na obecních úřadech či v dalších veřejných budovách.
Některé programy – především izolace veřejných budov, obecní výtopny na čistou energii a lepší recyklační služby – Státní fond životního prostředí vyhlásil už dnes. Ostatní ještě podléhají projednání s Evropskou komisí.
Programy obsahují i řadu návrhů, které prosazovalo Hnutí DUHA [3].
Ekologická organizace především uvítala, že plánované programy umožní, aby si desítky tisíc domácností pořídily solární kolektory či kotle na biomasu nebo lépe izolovaly domy. Města či obce budou moci stovkám tisíc lidí zavést lepší recyklační služby, aby třídit odpad bylo stejně snadné jako jej sypat do popelnice.
Ivo Kropáček z Hnutí DUHA řekl:
„Připravovaný grantový program umožní desítkám tisíc domácností, aby si pořídily solární kolektory nebo kotle na biomasu. Nebudou už muset volit mezi špinavým uhlím a drahým plynem. Stovkám tisíc domácností bude financovat lepší recyklační služby, takže třídit odpad bude stejně snadné jako jej sypat do popelnice. Záleží na starostech či radních a šéfech městských komunálních služeb, zda příležitosti k lepší recyklaci využijí. Pokud se vládě podaří v Evropské komisi vyjednat souhlas s použitím peněz na snadno přístupné grantové programy pro domácnosti, bude to opravdu průlom ve státním financování čisté energie. Ovšem i dnes vyhlášené dotace, kde jsou skoro dvě miliardy korun ročně na obecní projekty výtopen na biomasu, tepelných izolací škol či nemocnic nebo lepší a snadnější recyklace, budou vidět.“
Poznámky:
[1] Tzv. Implementační dokument Operačního programu životního prostředí, který stanoví pravidla pro financování ekologických projektů z evropských fondů, je ke stažení na www.opzp.cz/sekce/20/implementacni-dokument
[2] Státní fond životního prostředí dnes vydal první výzvu k žádostem o dotace: www.opzp.cz/clanek/46/34/operacni-program-zivotni-prostredi-zahajuje
[3] Návrhy Hnutí DUHA: www.hnutiduha.cz/publikace/ID_OPZP_odpady_energie.pdf