Miliardy z eurofondů proti vládním cílům

Vláda by se podle Hnutí DUHA měla s Evropskou komisí dohodnout, že namísto obsluhy pro kamióny přesune část miliard korun z bruselských fondů do energetické modernizace české ekonomiky, rozvoje veřejné dopravy a železnic. Pomůže tak snížit exhalace oxidu uhličitého a rozhýbat inovativní, čisté technologie.
Čerstvá analýza [1] vládních plánů na využití strukturálních fondů – které momentálně posuzuje Evropská komise – ukázala, že ministři chtějí:
Investovat 45 % peněz vyčleněných na dopravní projekty do dalších dálnic a jiných silnic, které budou obsluhovat přibývající kamiony. V důsledku tedy bude pomáhat trendu, kterému se kabinet přinejmenším na papíře snaží bránit: růstu kamionové dopravy a větším exhalacím oxidu uhličitého. Věnovat na energetickou modernizaci české ekonomiky – energetickou efektivnost a čisté, obnovitelné zdroje energie – pouhá 3 % prostředků z celkových 26,7 miliard eur. Navzdory proklamacím o snižování exhalací oxidu uhličitého nebo závislosti na dovozu paliv ve skutečnosti obě priority zůstávají na okraji zájmu. Analýzu v Bruselu představily evropské ekologické organizace, včetně Hnutí DUHA.
Studie také ukázala důsledky, které navržené zaměření fondů může mít. Čtyři ze států, které dosud obdržely z evropských fondů na hlavu nejvíce – Španělsko, Portugalsko, Řecko a Irsko – zažily ve stejném období také zdaleka největší nárůst emisí skleníkových plynů z celé EU.
Česká republika spotřebuje na každou vyrobenou korunu hrubého domácího produktu 1,8násobně více energie než státy EU-15. Příčinou je především zastaralý průmysl.
Exhalace oxidu uhličitého ze silniční dopravy v České republice se od počátku devadesátých let více než zdvojnásobily. Přeprava tuny nákladu kamionem po silnici vypouští pětkrát více oxidu uhličitého než dodávka po železnici.
Martin Konečný z Hnutí DUHA řekl:
„Navzdory proklamacím o potřebě omezit kamionovou dopravu jeden z největších balíků peněz poteče právě do projektů, které mají výslovně za úkol ji podporovat. Přitom právě v dopravě rychle rostou exhalace oxidu uhličitého. Česká ekonomika za sebou táhne vysokou energetickou náročnost jako drahé závaží. Urgentně potřebuje modernizovat, rozhýbat investice do efektivních technologií a inovací, aby snížila závislost na dovozu energie a posílila konkurenceschopnost. Vláda by měla evropské peníze cíleně investovat do rozvoje kvalitní veřejné dopravy, do železnice a hlavně do energetické modernizace.“
Poznámky:
[1] Kompletní studie: www.bankwatch.org/documents/EU_cash_climate_clash.pdf