Milovníci Šumavy pokojně brání masovému ilegálnímu kácení v horských slatích

Zahájení masivního kácení v okolí Ptačího potoka v Modravských slatích je porušením zákona a dalším selháním ředitele Jana Stráského a jeho náměstka Jiřího Mánka. Hlídky Hnutí DUHA v uplynulých dnech objevily tisíce stromů, které jsou připraveny k pokácení, v místech, kde má domov jedna z posledních českých populací tetřeva hlušce a také vzácný datlík tříprstý nebo kulíšek nejmenší – naše nejmenší sova. Kácení by horský les proměnilo v obrovskou, pustou holinu.

Podle platného usnesení ministerstva životního prostředí musí Jan Stráský nejprve nechat posoudit důsledky plánovaného kácení pro vzácnou přírodu, která je součástí soustavy Natura 2000, jak vyžaduje zákon o ochraně přírody a krajiny. Musí take získat speciální výjimky, jež pro plánované kácení zruší platnost zákona, podle kterého se v národním parku nesmí ničit přírodní ekosystémy anebo poškozovat místa, kde žijí státem chráněné druhy zvířat [2]. Ministerstvo životního prostředí zatím úplně selhává ve své řídící funkci vůči vedení národního parku a nečinně přihlíží porušování zákona. Proto dobrovolníci od dnešního rána brání této protiprávní činnosti vlastní přítomností u jednotlivých stromů.

Horský les v modravských slatích je domovem tetřeva– legendárního pralesního ptáka o velikosti krocana, který je kriticky ohrožený vyhubením. Přitom právě v této době tetřevi vodí po lese před měsícem vylíhnutá mláďata. Mají zde jedno z posledních útočišť v České republice. Ministerstvo životního prostředí uvádí, že tetřeví „populace na Šumavě je dnes jedinou reprodukceschopnou populací v rámci České republiky“ [3]. První devastační kácení, kde těžká technika vytvořila až metr hluboké koleje, na nedaleké Modravské hoře objevily hlídky Hnutí DUHA již počátkem tohoto týdne [4].

Petr Machálek, ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Šéfové národního parku opakovaně porušují zákon a ministerstvo životního prostředí tomu nečinně přihlíží. Takové jednání je v právním státě naprosto skandální a povede k dalšímu oslabení důvěry občanů ve státní instituce. Každý občan, chce-li pokácet strom, musí k tomu mít povolení, jinak mu hrozí pokuty a soudy. Ředitel národního parku kácí v pralese bez povolení a ministerstvo k tomu mlčí.“  

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Úsilí o ochranu vzácných horských lesů v Modravských slatích před nepovoleným kácením mírumilovnou blokádou se stává symbolem snahy o záchranu celého šumavského národního parku. Divoká příroda tu překáží dřevařským firmám  i developerům. Podobné je to i na jiných místech národního parku. Vykácení vzácných horských lesů by znamenalo faktický konec národního parku. Milovníci přírody z celé republiky před ilegálním kácením brání divokou přírodu, která je smyslem parku a kterou zde obdivují statisíce turistů.”  

Poznámky:

[1] Seznam upozornění Hnutí DUHA na nelegálnost kácení:

Dopis ředitele Hnutí DUHA Petra Machálka řediteli Národního parku Šumava Janu Stráskému ze dne 26. dubna 2011 – viz samostatná příloha.

Tisková zpráva Hnutí DUHA z 26. dubna 2011: Stráský zatím na Šumavě kácet nemůže
http://hnutiduha.cz/zpravodajstvi/detail-zpravy/select_category/76/artic...,

Podnět Hnutí DUHA Správě národníko parku ze dne 14. června 2011 k zastavení nedovolené rušivé činnosti  na území NP Šumava – viz samostatná příloha.

[2] Usnesení  Ministerstva životního prostředí ze dne 13. dubna 2011 (č.j. 25240/ENV/11, 427/640/11)

[3] www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=karta&i...

[4] Tisková zpráva Hnutí DUHA ze 14. července 2011: Hlídky Hnutí DUHA odhalily devastaci lesů v národním parku na Šumavě http://hnutiduha.cz/zpravodajstvi/detail-zpravy/select_category/37/artic...