Ministerstvo plánuje pokračování Zelené úsporám, staré žádosti podpoří

Ekologická organizace však upozorňuje, že potenciál zateplování českých domácností je dosud nevyužitý. Program Zelená úsporám zateplil 19 000 budov, přitom jen rodinných domů je v České republice 1,4 milionu [1]. Kvalitní izolace domů přitom sníží nejen účty jejich obyvatelům, ale i závislost České republiky na dovozu ruského plynu. Bezpředmětnou se pak stane otázka prolamování limitů těžby v Severních Čechách [2].

Pozitivním krokem by mohl být nový program ministerstva životního prostředí, který by na úspěšnou Zelenou úsporám navázal. Ten by podle Chalupy mohl začít fungovat už po roce 2012. Ministr to napsal v dopise, který včera obdrželo Hnutí DUHA. Zdrojem financí by pak mohly být miliardové výnosy z aukcí povolenek ke znečišťování po roce 2012.

Ministerské plány tak reflektují návrh ekologické organizace. Hnutí DUHA již v únoru představilo tzv. Program energetické nezávislosti [1], který bude domácnostem nadále pomáhat se zateplováním statisíců budov.

Klíčové rozhodnutí bude záviset na množství peněz, které vláda do zateplování domů investuje. Hnutí DUHA navrhuje, aby rozpočet Programu energetické nezávislosti činil 16 miliard korun ročně. Hlavním zdrojem by měly být právě prostředky z aukcí emisních povolenek, které si budou kupovat uhelné elektrárny, hutě, chemičky a další velké podniky.

Martin Sedlák z Hnutí DUHA řekl:

„Hnutí DUHA vítá rozhodnutí ministra Tomáše Chalupy investovat prostředky z emisních povolenek do zateplování domů. Klíčové však bude, kolik z celkového výnosu prostředků se mu podaří na vládě prosadit. Jen dobře nastavený program s dostatkem financí ukončí naši závislost na ruském plynu a končících uhelných dolech. Pokračování zateplování domů zajistí, aby každý mohl mít útulný, teplý a zdravý domov – a přitom miliony domácností ušetřit za vytápění tisíce korun ročně.“

„Hnutí DUHA navrhlo, aby vláda navázala na úspěšnou Zelenou úsporám a vytvořila Program energetické nezávislosti, který domácnostem pomůže se zateplením většiny českých domů, a investovala do něj peníze z chystaných aukcí povolenek ke znečišťování. Program na roky dopředu zajistí, aby stát mohl s úspěšným a populárním zateplováním domů nadále pokračovat.“

Poznámky:

[1] Podrobnosti v informačním listu Hnutí DUHA „Domy ve vatě“ http://hnutiduha.cz/uploads/media/domy_ve__vate.pdf

[2] Letos zveřejněná studie zpracovaná pro Hnutí DUHA renomovanou konzultační společností PORSENNA podrobně kalkulovala, jaké přínosy by mělo, kdyby ministři využili rozumné příležitosti k zateplování budov.

Spočetla, že Česká republika ušetří bezmála dvakrát více paliva, než kolik získá, pokud by vláda souhlasila s kontroverzním rozšiřováním uhelných dolů na Mostecku a prolomila takzvané limity těžby. Zateplováním lze totiž o polovinu snížit spotřebu v těch domech, které jsou vytápěny uhlím.

Důkladné zateplení většiny českých domů by navíc domácnostem, obcím a podnikům ušetřilo 39 miliard korun ročně.

Z čísel, která už dříve spočetla vládní Pačesova komise, vyplývá, že kdyby vláda využila všech příležitostí k zateplení domů a výroby tepla z obnovitelných zdrojů, nebudeme potřebovat k vytápění žádný zemní plyn ani uhlí.

Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice, ke stažení na  http://hnutiduha.cz/uploads/media/studie_o_dopadech_zateplovani_budov_na...