Ministerstvo posvětilo další nesmyslné kácení v Boubíně

Ministerstvo životního prostředí zamítlo odvolání s.p. Lesy ČR a potvrdilo rozhodnutí Správy CHKO Šumava o udělení výjimky k zásahům proti kůrovci v Národní přírodní rezervaci Boubínský prales.

Správa CHKO Šumava udělenou výjimkou zvětšila území ponechané přírodě o další pralesovité porosty a na ostatní ploše rezervace kácení oproti předchozím rokům omezila. Hnutí DUHA přesto udělení výjimky kritizovalo a opakovaně upozorňovalo, že i při realizaci povolených zásahů dojde kromě přímého poškození rezervace také k ohrožení lesů v rezervaci následnými polomy. Kácení v rezervaci vede k vytvoření ploch silně proředěných porostů, které rozvrátí vítr, jako se to stalo na hřebenech centrální části Šumavy, v NPR Černé a Čertovo jezero nebo i v okolí NPR Boubínský prales a vzniknou holiny. Rezervaci takový postup ohrožuje mnohem více než kůrovec. Podobně již na jaře odsoudila snahu Lesů ČR o kácení a benevolentní přístup Správy skupina předních českých vědců. Lesy ČR naopak požadovaly udělit výjimku k ještě mnohem intenzivnějšímu kácení, konkrétně o možnost vytvářet holiny větší než 1 hektar na území téměř celé NPR krom území původního oploceného pralesa.

Hnutí DUHA v září upozornilo na poškozování rezervace kácením a zveřejnilo fotodokumentaci - viz https://zachranmelesy.cz/cs/clanky/rozsahla-tezba-v-npr-boubinsky-prales. Zároveň dalo ministerstvu podnět k zastavení kácení. Ministerstvo podnětu Hnutí DUHA nevyhovělo. Hnutí DUHA bude situaci v NPR Boubínský prales i nadále sledovat.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl: 
"Ministerstvo životního prostředí posvětilo Lesům ČR další kácení na Boubíně. Převzalo tím spoluzodpovědnost za poškozování této národní přírodní rezervace. S posláním rezervace - ochranou pralesovitých zbytků a divoké přírody - to nemá nic společného. Nechápu tuhle snahu Lesů ČR za každou cenu boubínskou rezervaci prokácet, když nezvládají kůrovce v okolních hospodářských lesích, kam by měly nedostatečnou kapacitu těžařů soustředit."

Foto:
Rozsáhlé kácení v Národní přírodní rezervaci Boubínský prales. Lesy ČR dělají z rezervace "ementál". Hrozí rozvrat zbylých stojících porostů větrem.