Ministerstvo se vůbec nezabývalo hlavními ekologickými škodami z megaspalovny v Karviné

Spalovna v Karviné má každoročně spálit asi 100 000 tun recyklovatelných surovin, které bude nutné znovu vytěžit, zpracovat a často také dovézt ze zahraničí. Těžba a zpracování ve spalovně zničených surovin způsobuje řádově větší znečištění životního prostředí než provoz samotné megaspalovny. Posoudit tyto vlivy však ministerstvo odmítlo.

Hnutí DUHA prosazuje, aby Moravskoslezský kraj namísto sporné spalovny usnadnil domácnostem třídění odpadu a pomohl zlevnit recyklaci. Řešením je podle ekologické organizace nový zákon o odpadech, který by hejtmanství mělo podporovat.

Moravskoslezský kraj plánuje postavit megaspalovnu s kapacitou, která odpovídá polovině všech komunálních odpadů, které v kraji vznikají. Avšak zlepšit stejným způsobem recyklaci neplánuje. Zatímco celostátní plán nakládání s odpady požaduje, aby míra dosáhla 50 % [1], Moravskoslezský kraj plánuje recyklovat pouhých 32 % v roce 2020 [2].

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
"Ministerstvo se vůbec nezabývalo hlavním ekologickým problémem – totiž že spalovna bude zbytečně pohlcovat desetitisíce tun kvalitních, recyklovatelných surovin. Vytěžení, vykácení a vydolování přírodních surovin, kterými je budeme muset nahradit, způsobí ještě větší ekologické škody než spalovna samotná. Souhlas ministerstva je špatnou zprávou pro moravskoslezské domácnosti, namísto snadnějšího třídění odpadků a lepší recyklace jim krajští zastupitelé plánují další komín."

Poznámky:

[1] Vládním nařízením č.197/2003 Sb. schválený Plán odpadového hospodářství počítá se zvýšením recyklace na 50 % do roku 2010.

[2] Tabulka č.1 závazné části Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje, strana č. 34