Ministr průmyslu Mládek brání domácnostem a obcím v energetické nezávislosti

Zítra končí mezirezortní připomínkování novely zákona o podporovaných zdrojích energie

Návrh ministerstva průmyslu na úpravu zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona nedává šanci na rozvoj malých fotovoltaických elektráren na střechách domů či efektivních větrných elektráren ani bioplynových stanic na využití komunálního odpadu.

 Vláda přitom slíbila v koaliční smlouvě podporu solárních střech: „Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie tak, aby nezatěžoval českou ekonomiku a domácnosti, ale využíval těch efektů z podporovaných zdrojů, které jsou vlastní České republice (např. podpora solárních panelů na střechách domácností a firem).“ [1]

 Legislativní návrh, který mohou v připomínkovém řízení do zítřka komentovat ostatní ministerstva, nepočítá s žádnou, nejen finanční podporou nových obnovitelných zdrojů energie, a tím nemotivuje k potřebnému růstu malých decentrálních zdrojů a energetické soběstačnosti. Stávajícím obnovitelným zdrojům dál komplikuje podmínky [2].

 Hlavní problémy, které identifikovali energetičtí experti Hnutí DUHA, lze shrnout do následujících bodů:

  • Návrh ministerstva neobsahuje žádnou podporu pro nové obnovitelné zdroje. Během příštích několika let, než tyto technologie začnou plně konkurovat fosilním palivům, bude u nás zabržděn rozvoj nejperspektivnějšího odvětvíenergetiky a tolik potřebná rostoucí soběstačnost domácností a obcí [3].
  •  Navržená úprava dostatečně neodstraňuje stávající bariéry pro malé fotovoltaické elektrárny. Například vítané odstranění povinnosti majitelů malých fotovoltaických elektráren stát se podnikateli nevede k cíli novým zavedením povinnosti úplně oddělit elektrárnu od sítě. Možnost výroby pro vlastní spotřebu by za stávajících podmínek mohli využít jen nadšenci s mimořádnou schopností byrokratického vyjednávání s úřady.
  • Ministerští úředníci navrhují také omezit podporu stávajících obnovitelných zdrojů. Jejich plán podpořit pouze část reálné produkce elektřiny (omezenou teoretickým výpočtem) by poškodil vlastníky progresivních nejefektivnějších zdrojů.
  • Zavádí se rovněž nový poplatek pro výrobce za využití distribuční soustavy, jehož výše ovšem není zákonem nijak určena. V případě nastavení nepřiměřeně vysoké sazby může být pro provozovatele obnovitelných zdrojů likvidační.

Pokud by byla předložená novela schválena, tak ČR bude dál zaostávat v rozvoji obnovitelných zdrojů například na Německem, kde raketově roste nezávislosti domácností na velkých energetických firmách [4] a místní strojírenský průmysl díky domácí poptávce vede globální trh s čistými technologiemi.

Karel Polanecký, energetický expert z Hnutí DUHA, řekl:

Kdyby zákon prošel v této podobě, tak u nás budou v příštích letech stavět obnovitelné zdroje jen fanoušci, kteří neberou ohled na rizika a překážky a jsou nezdolní v překonávání byrokratických překážek. Globální vývoj se tím samozřejmě nezastaví. Význam obnovitelných zdrojů dál poroste a jejich cena bude klesat. České domácnosti a obce ovšem budou několik let mimo hru. Místo rozvoje domácích instalačních firem k nám přijdou zahraniční. Místo domácí Škody Plzeň bude větrné turbíny dodávat Siemens z továren v Německu či Anglii. A hlavně si zbytečně zablokujeme cestu k větší energetické nezávislosti domácností a obcí na rourách s plynem a ropou ze zemí s nebezpečnými autokratickými režimy.“

 

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

 

Poznámky:

 [1] Koaliční smlouva mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013 - 2017 http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/koalicni_smlouva.pdf (kap. 4.1 na str. 14)

 [2] Kompletní návrh MPO na https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK9KTHAVJW

 [3] http://www.bloomberg.com/news/2014-07-01/renewables-to-get-most-of-7-7-t...

 [4] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/cislo-tydne-47-polovinu-obnovitelnych-z...

 

 

 

 

                                                                            

 

Šítky aktuality: