Ministr se zapletl do vlastních výmyslů: hrozí deficit elektřiny, nehrozí, hrozí - ale jinde, nehrozí

Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman a jeho lidé vymysleli během čtyřiadvaceti hodin další dvě – úplně odlišné – prognózy české energetiky. Poukázalo na to Hnutí DUHA, podle kterého jsou ministerské odhady kvůli rozporům nevěrohodné.
Ekologická organizace začátkem týdne publikovala rozpory mezi Římanovým varováním, že České republice hrozí během tří až pěti let nedostatek elektřiny, a analýzami jeho vlastního úřadu, podle kterých naopak poroste export proudu. Ministerstvo k nim během úterý a středy přidalo další, opět rozporná zdůvodnění:
Ministr Říman začátkem roku prohlašoval: „V současnosti máme elektřiny nadbytek a asi jednu čtvrtinu produkce dokonce vyvážíme. Už na přelomu desetiletí ale budeme spotřebovávat víc elektřiny, než dokážeme vyrobit“ [1]. Stejné varování, které tehdy vyvolalo velkou pozornost, vícekrát opakoval [2]. Ale o několik měsíců později v analýze pro vládu uvedl, že naopak prudce poroste export elektrické energie. V letech 2008–2012 má být o více než čtyřicet procent vyšší než loni [3]. Stejnou prognózu uvedl v dopise Hnutí DUHA ředitel ministerského odboru elektroenergetiky [4].   Ve včerejší tiskové zprávě ministr Říman přišel s novým vysvětlením. „Česká republika má elektřiny dostatek“ a že dřívější varování se prý týkala pouze očekávaného deficitu na Slovensku, které je s českou soustavou „velmi propojené“ [5]. Přitom v únoru výslovně hovořil o výrobě a spotřebě v samotné České republice [1]. Ovšem ředitel ministerského odboru elektroenergetiky dnes v tisku řekl, že skutečně bude přebytek elektřiny. Kalkulace totiž prý počítají s rozšířením uhelných dolů v severních Čechách s tím, že vyrobená energie půjde na export [6]. Česká republika je už dnes třetím největším čistým vývozcem elektřiny na světě a druhým největším v Evropě (po Francii) [7].
Hnutí DUHA připomnělo, že nejnovější zdůvodnění by silně zpochybnilo návrhy na rozšíření severočeských uhelných dolů. Vystěhování asi 2000 lidí a zbourání jejich domů jen proto, aby mohl stoupnout export elektřiny, by posílilo odpor proti kontroverznímu projektu.
Petr Holub, vedoucí programu Energie Hnutí DUHA, řekl:
„Další a další prognózy už připomínají grotesku. Ministr Říman si prostě vymýšlí předpovědi podle toho, jaké se mu zrovna hodí k prosazení toho nebo onoho záměru. Když chce rozšiřovat doly, hrozí nedostatek elektřiny, pokud potřebuje zdůvodnit razantní růst exhalací, najednou plánujeme větší vývoz energie. Jednou výslovně varuje před nedostatkem výroby v samotné České republice, podruhé říká, že měl vlastně na mysli Slovensko. Poslední zdůvodnění, že vláda počítá s rozšířením severočeských dolů, což povede k obrovskému růstu v exportu elektřiny, patrně vyvolá pozdvižení na Ústecku. Takže účelem kontroverzního projektu, kvůli kterému chtějí vystěhovat dva tisíce lidí z domovů, je větší vývoz elektřiny do ciziny?“
Poznámky:
[1] Právo 7. února 2007, www.novinky.cz//10/86/93.html
[2] Další výroky ministra Martina Římana a jeho náměstka Tomáše Hünera ze zimy a jara: „podle některých odhadů lze vyrovnání výroby a spotřeby očekávat v letech 2009-2012“ – Martin Říman, prezentace na Žofínském fóru 6. února (http://download.mpo.cz/get/30175/33048/348144/priloha001.ppt ) „v oblasti elektrické energie je ČR v této chvíli relativně bezpečná…Zcela to přestane platit zhruba v letech 2011–2012, kdy se výroba a spotřeba energie v ČR zhruba vyrovnají…Případný deficit elektrické energie tak nebude s vysokou pravděpodobností okolo roku 2012 odkud dovézt.“ – Tomáš Hüner, Hospodářské noviny 2. května 2007 (http://hn.ihned.cz/index.php?p=500000_d&article[id]=21038350 ) [3] Prognóza je uvedena v analýze, podle které vláda rozhodovala o podání žaloby proti Evropské komisi ve věci tzv. národního alokačního plánu pro druhé kolo obchodování s emisemi. Ministr v ní uvedl, že Česká republika bude v letech 2008–2012 vyvážet průměrně 18 terawatthodin elektřiny (str. 2). To je razantní nárůst. Čistý export elektřiny v roce 2006 činil 12,6 TWh.
[4] Ladislav Pazdera, ředitel odboru elektroenergetiky, MPO: dopis Hnutí DUHA, 30. března 2007: „Ministerstvo průmyslu a obchodu odhaduje výši exportu elektřiny vyrobené v České republice na cca 18 TWh v roce 2012.“ MPO posléze emailem potvrdilo, že formulací „výši exportu elektřiny vyrobené v České republice” má na mysli čistý vývoz (tedy přebytek výroby: vývoz po odečtení dovozu).
[5] www.mpo.cz/dokument32686.html
[6] www.lidovky.cz/duha-ministr-podleha-lobbingu-dkf-/ln_noviny.asp?c=A07072...
[7] Poslední dostupné mezinárodní srovnání: rok 2004 (Key world energy statistics 2006, International Energy Agency, Paris 2006)