Ministr Tošovský navrhuje velké škrty v zákonech, které chrání naše zdraví

Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský připravuje razantní seškrtání klíčových ekologických zákonů, jež chrání zdraví veřejnosti. Dnes končí lhůta, ve které se k jeho návrhům mohly vyjádřit ostatní ministerstva.

Ekologické organizace varovaly, že hlavním terčem ministrových návrhů je důležitý zákon o ochraně ovzduší. Tošovský navrhuje, aby velcí znečišťovatelé – jako jsou hutě nebo uhelné elektrárny – v místech se silným smogem napříště nemuseli dodržovat zpřísněné limity na exhalace škodlivého prachu. Byly by také zmírněny povinnosti monitorovat vypouštěné škodliviny nebo při povolování nového zdroje znečištění prozkoumat, zda a jak přispěje ke koncentraci nebezpečných látek ve vzduchu.

Přitom ještě v lednu předseda vlády ve Sněmovně slíbil, že vláda naopak bude pracovat na nové legislativě, která by snížila znečištění. Řekl to poslancům během debaty o katastrofální smogové situaci na Ostravsku. Znečištění v některých městech Moravskoslezského kraje letos v zimě čtyř- až osminásobně překračovalo zákonné limity a výrazně tak ohrožovalo zdraví místních obyvatel.

Co také ministr Tošovský požaduje?

  • Dovolit silničářům, developerům a dalším podnikatelům kácet stromy na jejich pozemcích bez jakéhokoliv omezení. Ministr zároveň navrhuje, aby úřady odpovědné za ochranu přírody nemohly zakázat kácení v případech, kdy by jím docházelo k závažnému poškozování přírody (tj. ani kácení památných stromů, stromů s hnízdícími ptáky či stromů zvlášť chráněných druhů). Ministerstvo také navrhuje úplně zrušit náhradní výsadbu dřevin – do budoucna už by neplatilo, že ten, kdo kácí, musí také sázet. Stromy v ulicích a podél silnic jsou přitom neodmyslitelnou součástí krajiny, snižují hluk, zachycují prach, zvlhčují vzduch a celkově pozitivně ovlivňují mikroklima.

  • Vyškrtnout toxické látky v odpadech z veřejného registru, z něhož se dnes každý může dozvědět, kolik škodlivých látek vypouští továrna v jeho městě. Ministerstvo navíc navrhuje vyřadit řadu podniků z registru úplně. Například z deseti průmyslových provozů, které do vzduchu vypouštějí nejvíce styrenu, potenciálně rakovinotvorné látky, by v něm měly zůstat jen dva.

  • Úplně zrušit limity, kterými se dnes musí řídit čističky odpadních vod při vypouštění škodlivin do řek, pro čtyři ze šesti nyní regulovaných škodlivých látek. Standardy by se napříště vztahovaly pouze na dusík a fosfor.

  • Upravit pravidla tak, aby se spalování odpadků, které vzniknou po vytřídění recyklovatelných surovin v teplárnách nebo cementárnách, nemuselo řídit přísnými pravidly pro pálení odpadu. Podléhalo by měkčím regulím a zbytkový odpad by také šlo k tomuto účelu dovážet ze zahraničí.

Ekologické organizace podotkly, že ministrův program obsahuje i řadu smysluplných návrhů, jak zároveň zajistit ochranu zdraví a přitom ubrat administrativy a ulehčit tak život podnikatelům. Doplněním extrémních a kontroverzních bodů však ministerstvo samo zbytečně komplikuje schválení bezproblémových a užitečných klauzulí.

Vladimír Tošovský požaduje celkem 96 změn v osmi různých ekologických zákonech.

„Tošovského návrh doslova bere dech. Že ministr otevřeně požaduje utajovat před lidmi produkci toxických odpadů z továren, je prostě skandální. Premiér ve Sněmovně slíbil, že vláda bude rychle pracovat na změnách zákona o ovzduší, které by pomohly Ostravsku těžce postiženému katastrofálním smogem. Ale uplynuly pouhé dva měsíce a je tu oficiální návrh na rázné škrty dokonce i ve stávajícím, už tak slabém zákoně,“ komentovala návrh ministra Tošovského Kateřina Ptáčková, ředitelka Zeleného kruhu.