Ministři Brabec a Mládek by měli v Bruselu prosazovat nezávislost na dovozu ropy a plynu

Premiér Sobotka a ministr Mládek chtějí velmi nízké cíle evropské energetické politiky. Na zlepšení mají tři týdny.

Dnes má projednat ministr životního prostředí Richard Brabec v Bruselu se svými evropskými protějšky evropskou energetickou a klimatickou politiku do roku 2030, zítra čeká totéž téma ministra průmyslu Jana Mládka [1]. Definitivní podobu tohoto zásadního dokumentu o tom, jak se Unii podaří srazit riskantní závislost na dovozu stále dražší ropy a plynu i na uhelných dolech, určí evropští premiéři 21. března. Předseda vlády a ministr průmyslu – podle dosavadních vyjádření – zastávají ještě slabší pozici [2] než je chabé stanovisko Evropské komise [3].

Místo navrženého čtyřicetiprocentního snížení emisí navrhují ministr Mládek a premiér Sobotka dokonce jen 35 %. Zároveň odmítají i málo ambiciózní cíl Komise dosáhnout podílu 27 % obnovitelných zdrojů (jednotlivé státy by si mohly stanovit různě vysoké cíle). To by znamenalo, že nechtějí využít možností pro zásadní snížení dovozu ropy a plynu i účtů za energie ani nastartovat nová čistá průmyslových odvětví.

Energetická efektivita naší ekonomiky je jedna z nejhorších v Evropě. Každoročně utratíme 200 miliard korun za dovoz ropy a plynu. Zároveň však zároveň máme slibný potenciál rozvíjet nová efektivní průmyslová odvětví a obnovitelné zdroje. Vnikly by tak desítky tisíc decentralizovaných pracovních míst a desítky miliard by zůstaly v domácí ekonomice [4]. Proto jsou nadcházející jednání pro naši zemi zvlášť důležitá.

Německo, Francie, Itálie a další státy, Evropský parlament, progresivní průmyslové podniky, vědci a ekologické organizace usilují o úspornou a efektivní energetickou politiku bez plýtvání energií a penězi [5].

Většinu elektřiny vyrábíme z uhlí, což se neobejde bez dotací. V ČR tak připlácí stát a spotřebitelé 67 haléřů na 1 kWh spotřebované elektřiny za zdravotní a ekologické dopady spalování uhlí. U pomlouvaných obnovitelných zdrojů připlácíme jen 49 haléřů [6], a to nikoli za nenávratné škody, ale na podporu rozvíjejících se čistých domácích technologií, které nepotřebují konvenční palivo. Podpora moderních technologií je – na rozdíl od dotování fosilních zdrojů nebo jaderných reaktorů – dočasná. Podle renomované Mezinárodní energetické agentury již příští rok na některých místech EU klesne cena větrné elektřiny pod úroveň uhelné [7].

České domácnosti i firmy potřebují signál, že se ekonomika vydá k hospodárnému využívání energie a čistým domácím zdrojům. Vláda se v programovém prohlášení zavázala, že předloží nový zákon pro snižování fosilní závislosti a rozhýbání moderního průmyslu [8]. Je tedy logické, že by měla to měla prosazovat doma i v Bruselu.

Jiří Koželouh, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
„Je zarážející, že ministr průmyslu Mládek, odpovědný za naši ekonomiku, která ztrácí denně více než půl miliardy za dovoz ropy a plynu, navrhuje oslabit již beztak slabé cíle Evropské komise pro novou unijní energetickou a klimatickou politiku. Zítra bude mít ale šanci ukázat, že mu vysoké účty rodin, obcí a firem nejsou lhostejné, právě tak jako riskantní závislost na dovozu ruské ropy a plynu. Ale musí být aktivní i doma. Vláda se ve svém programovém prohlášení navíc zavázala k předložení progresivního zákona o snižování fosilní závislosti, který rozhýbe čistou ekonomiku.“

Poznámky:
[1] http://www.consilium.europa.eu/press/council-meetings?lang=en&id=1119&tc...
[2] https://www.euroskop.cz/8952/23627/clanek/cr-chce-v-klimaticke-politice-...
[3] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/skandalne-slaby-navrh-klimaticke-energe...
[4] Zámečník, M., Lhoták, T.: Zateplování oživuje ekonomiku. Analýza makroekonomických dopadů Programu pro energetické renovace domů. Infografika shrnující analýzu: www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2013/prinosy_zateplovani_...
[5] Pozice Klimatické koalice českých ekologických a rozvojových nevládních organizací:

  • Emise skleníkových plynů: snížení o alespoň 55 % do roku 2030
  • Energetická efektivita: snížení spotřeby o alespoň 40 % do roku 2030
  • Obnovitelné zdroje: navýšit podíl na minimálně 45 % v roce 2030

Kompletní znění pozice: http://www.zmenaklimatu.cz/images/spolecna_pozice_KliK_cile2030_FINAL.pdf

[6] Výpočty Komory OZE dle stanovených výkupních cen OZE a externích nákladů na výrobu uhelné elektřiny http://www.komoraoze.cz/Komora_OZE/Aktualne_files/Prezentace_6-8-2013.pdf
[7] World energy outlook 2008, International Energy Agency, Paris 2008
[8] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/program-vlady-slibuje-srazit-kritickou-...

Šítky aktuality: