Ministři navrhují razantně zvýšit exhalace

Ministerstva navrhují razantní zvýšení exhalací oxidu uhličitého z elektráren, hutí, chemiček a dalších podniků o bezmála dvacet milionů tun.
Ministerstva životního prostředí a průmyslu a obchodu dnes ráno zveřejnila návrh národního plánu pro druhé kolo obchodování s emisemi [1]. Znečištění z průmyslových odvětví, kterých se plán týká, v posledních několika letech činilo 91 milionů tun a loni kleslo dokonce na 82 milionů tun. Ministerský návrh by jim povolil skoro 102 milionů tun ročně. Přitom účelem obchodování je snížení exhalací.
Jde dokonce o zvýšení i oproti národnímu plánu pro současné, první kolo obchodování, který znečišťovatelům povolil necelých 98 milionů tun za rok.
Ze všech 23 zemí EU, které své návrhy tzv. alokačního plánu už zveřejnily, chce Česká republika příslušným odvětvím povolit v přepočtu na jednoho obyvatele druhé nejvyšší znečištění [2]. Nárůst z loňských 82 milionů tun na plánovaných 102 milionů je větší než kompletní exhalace celého Estonska či Slovinska.
Ekologické organizace prosazují, aby obchodování s emisemi sloužilo k tomu, k čemu je určeno – ke snížení znečištění. Česká republika patří se 12 tunami na obyvatele a rok mezi evropské rekordmany v exhalacích oxidu uhličitého.
Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Účelem obchodování s emisemi je snižování exhalací. Snižování. Nikoli další a další zvyšování. V zemi, která patří k nejhorším znečišťovatelům v Evropě, to platí dvojnásob. Navržený plán znamená především tohle: ministři se vědomě rozhodli, že s vysokým českým znečištěním naprosto nic dělat nebudou, naopak jej ještě zhorší.“
Klára Sutlovičová z Centra pro dopravu a energetiku řekla:
„Ministři se bez váhání rozhodli zvětšit díru v potápějící se lodi. Osud obyvatel podpalubí je jim natolik lhostejný, že se jím jednoduše odmítli zabývat. Alokace 102 milionů je výsměch všem, kteří se svým každodenním chováním snaží důsledky globálních změn podnebí zmírnit. O to krutější, oč více budou čeští znečišťovatelé na přemrštěných kvótách profitovat.“
Jan Rovenský z Greenpeace řekl:
„Pokud skutečně tento návrh vláda schválí, máme slušnou naději stát se nejhorším producentem oxidu uhličitého na hlavu v celé Unii. České emise by se totiž během pouhých sedmi let zvýšily o čtvrtinu. Jde o naprosté selhání ministra životního prostředí, který je za ochranu klimatu v ČR zodpovědný.“
 
Poznámky:
[1] Návrh plánu: www.env.cz/__C1256D3D006B1934.nsf/$pid/MZPZSFHJPLT0
[2] Kolik které státy navrhují svým podnikům povolit exhalací (země s publikovanými a dostupnými návrhy plánů pro druhé kolo obchodování):
 
 
Stát
Povolenky/obyvatele
(tuny)
Celkové emise/obyvatele
(tuny,  2003 – poslední srovnání)
Estonsko
16,3
13,6
Česká republika
10,0
12,5
Kypr
9,2
10,3
Lucembursko
8,8
23,8
Slovensko
7,6
8,0
Finsko
7,4
14,1
Polsko
7,3
8,4
Malta
7,3
6,3
Řecko
6,9
10,0
Belgie
6,1
12,1
Německo
5,8
10,5
Irsko
5,8
11,1
Nizozemsko
4,8
10,9
Slovinsko
4,2
8,1
Rakousko
4,0
9,4
Velká Británie
4,0
9,4
Rumunsko
3,7
5,1
Španělsko
3,7
8,0
Litva
3,4
3,5
Itálie
3,4
8,5
Portugalsko
3,3
6,2
Maďarsko
3,0
6,0
Francie
2,7
6,8
Švédsko
2,5
6,3
Lotyšsko
1,5
3,2