Ministři životního prostředí o Šumavě - reakce Hnutí DUHA

Hnutí DUHA vítá rychlou a jasnou reakci současného i bývalých ministrů životního prostředí Ladislava Mika, Martina Bursíka, Libora Ambrozka a Bedřicha Moldana, kteří jasně odmítli politizaci tématu ryze odborné otázky, jíž je péče o Národní park Šumava. Divoká příroda bez zásahů člověka je v evropských národních parcích samozřejmostí a je základním důvodem jejich existence.

Podle reprezentativního průzkumu veřejného mínění, který na podzim loňského roku představilo Ministerstvo životního prostředí, podporuje většina obyvatel Jihočeského kraje národní park na Šumavě. Většinovou podporu má mezi Jihočechy rovněž ponechání částí národního parku divoké přírodě, i pokud v některých místech starší stromy uschnou vlivem kůrovce Na těchto místech postupně a přirozeně vzniká nový les, zdravější a odolnější než uměle vysázený.

Podle Hnutí DUHA by také Šumava měla mít stanoveny cíle stejně jasným způsobem, jako je tomu v Bavorsku. Přijetí zákona o NP Šumava by ovšem měla předcházet dohoda mezi ministerstvem životního prostředí, vědci, místními obyvateli a nevládními organizacemi, které zatím nebylo dosaženo. Podle doporučení Světového svazu ochrany přírody (IUCN) z roku 2003 si Šumava může zachovat statut mezinárodně uznávaného národního parku, plochy ponechané přírodě však měly již v roce 2008 představovat 30-40% rozlohy šumavského národního parku. Česká Republika ovšem tato doporučení plní jen částečně.

Petr Machálek, ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Jihočeši jsou na svůj národní park pyšní a chtějí důslednou ochranu šumavské přírody. Snad jenom jedna věc je politicky scestnější než bojovat proti národnímu parku – dělat to měsíc před volbami. Politici si musí vybrat. Buď vezmou veřejné mínění na vědomí, nebo si budou vymýšlet krkolomné argumenty, že si jejich voliči myslí něco jiného, než si myslí. Sladké sny.”